Innsatsstyrke RypeInnsatsstyrke Rypehttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Rype_DSC_5710_export_140227.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3643Vi tilhører HV-12, Trøndelag heimevernsdistrikt og holder til i Værnes garnison på Stjørdal. Styrken har sitt primære ansvarsområde i Trøndelag.

​​​​​​​​​​​​​Innsatsstyrke Rype er en mobil og fleksibel reaksjonsstyrke med kort responstid, ved alarm skal vi på kort tid være i stand til å løse oppdrag i HV-12 sitt primære ansvarsområde.

Innsatsstyrke Rype er også i stand til å settes inn i operasjoner i hele Norge dersom det skulle være behov for dette.

Rype utgjør en viktig del av HV-12 sin operative kapasitet og har den hyppigste øvingsaktiviteten i h​eimevernsdistrikt 12. Innsatstyrken opprettholder sin kapasitet gjennom flere (3-4) årlige treninger og er i stand til følgende:

•    Å lede alle troppetyper, herunder områder, tropper og enheter fra SHV
•    Å samvirke med andre Innsatsstyrker, både land- og sjøheimevernsstyrker
•    Å samvirke med distrikts stab, Hærens Brigade og dens underavdelinger
•    Å samvirke med allierte avdelinger

Som soldat i Rype tilhører du en prioritert avdeling som består av frivillige og motiverte mannskaper. Innsatsstyrken er opptatt av å utnytte eksisterende kompetanse hos sitt personell på best mulig måte, rett mann på rett plass er viktig for styrken.

Samtidig legges det vekt på å videreutvikle den enkelte som har ønsker og evner innenfor forskjellige fagområder, spesielt lederutviklingskurs som lagførerkurs, grunnkurs lederskap, troppssjefskurs, Sanitet Nivå 3 med flere.


Har du gjennomført førstegangstjeneste og har god vandel? Da kvalifiserer du til å ​søke opptak i innsatsstyrken.

SØK O​PPTAK