Historien om «Rype»

Alle innsatstyrkene i Heimevernet er oppkalt etter historiske aksjoner utført under 2. verdenskrig og vi bærer disse navnene gitt til oss av «Lingeklubben» med stolthet. Her får du historien fra operasjon «Rype».
​​​​​Etter nederlaget i Finnmark og uttrekkingen av Finland befant over 100 000 tyske soldater seg uten oppdrag i Nord-Norge. For å hindre forflytning av disse til andre krigsteatre satte SOE inn en liten gruppe norskamerikanere fra ”The 99th Battalion (Separate)" mot Nordlandsbanen. 

Operasjon ”Rype” utførte to vellykkede sprengninger av jernbanen mellom Grong og Steinkjer. De var de første regulære soldater som kom til Steinkjer i mai -45, og de deltok deretter i interneringen av krigsfanger i Trøndelag.

I krigens sluttfase var Tyskland i desperat mangel på soldater, og i Nord-Norge befant ca 150 000 veltrente, erfarne soldater seg, etter nederlaget på Ishavsfronten og Finlands uttreden av krigen. For disse var veien til Tyskland lang, men kom de seg først til Dunderland, sør for Saltfjellet, ventet jernbanetransport videre sørover.

I 1942 bestemte US War Department at det skulle etableres en ”Norsk bataljon” av nordmenn bosatt USA, for eventuell innsetting i Norge. Av disse ble krevd flytende norsk og meget gode skiløperferdigheter. ”The 99th Battalion (Separate)" ble offisielt etablert i mai 1942, men krigens gang gjorde at den aldri ble satt inn i Norge. Isteden kom den til å kjempe sammen med andre amerikanske enheter i Frankrike og Belgia.

Et unntak var 36 mann som i 1944 ble trukket ut og gitt spesialopplæring i England for å bli satt inn mot Nordlandsbanen. 24. mars 1945 ble de sluppet ned på Jævsjø (ved Steinkjer). De åtte flyene fikk problemer og bare fire slapp sin last riktig. En gruppe havnet i Sverige, og resten returnerte til UK. Gruppen bestod nå av 15 amerikanere, pluss den norske liaison, Herbert Helgesen. Til å begynne med hadde de nok med å livberge seg, og samle sammen utstyret, som var spredt over et stort område.

12 dager senere, etter mottak av nye forsyninger, rykket de frem mot Nordlands-banen mellom Steinkjer og Grong. Broen som var tatt ut som mål var sterkt bevoktet. De søkte seg ut en annen bro som ikke var bevoktet, og Tangen bro ble sprengt 8. april. Da de kom tilbake til basen dukket de 5 ”svenskene” opp. De var først blitt internert, deretter utstyrt med ski og mat, og fraktet til grensen. En ny sprengningsoperasjon ble godkjent av London. Denne gangen valgte de å sprenge selve jernbanelinjen ved Snåsa. Området var bevoktet av tyskerne, men de greide likevel å ta ut punkter for å plassere ladningene. I en smell kuttet de linjen over 2,5 km lengde på flere steder.

Etter dette mistet de kontakten med London, og først 11. mai fikk de vite at krigen var over. Gruppen, nå på 36 mann, dro til Steinkjer, hvor 6000 tyskere oppholt seg. Der ble de mottatt som helter av befolkningen. Etterpå deltok de i registrerting og internering av tyskere på Værnes, og før de forlot Trøndelag, i 17. mai toget i Trondheim.

Publisert 28. februar 2014 09:21. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:00.