Innsatsstyrke Salamander (SHV)Innsatsstyrke Salamander (SHV)http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ISTY_Salamander-0136.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3545Innsatsstyrke Salamander tilhører HV-09, Bergenhus og er en maritim reaksjonsstyrke som hurtig kan settes inn i militæroperasjoner over hele vest- og sørlandet.

​​​​​​​​​​​​​​Salamander skal beherske alle militære disipliner i sin oppdrags portefølje, og er en prioritert maritim avdeling med godt motiverte mannskaper.

Innsatsstyrken består av over 100 frivillige mannskaper som har vervet seg og skrevet kontrakt med Heimevernet. Innsatsavtalen innebærer at mannskapene i en innsatsstyrke kan trene mer enn vanlige HV-soldater, og utrustningen til den enkelte og til avdelingen er noe mer omfattende.

Kontrakten inneholder også bonusordninger som etter visse kriterier utbetales ved kontraktens inngåelse og utløp.

Det finnes totalt 15 innsatsstyrker i Heimevernet. 11 landstyrker og fire med maritim kompetanse. Ved krise eller krig er vi bland de første som settes inn.

Salamander har også oppgaver i fredstid, som styrkebeskyttelse av utenlandske militære fartøy som besøker norske havner, søk og redning og annen støtte til politiet.

Som frivillig i Salamander vil du tilhøre en prioritert avdeling med høy stridsevne som får tilført det beste Forsvaret har av utstyr og kompetanse.​​​​​

Har du gjennomført førstegangstjeneste og stille opp for Norge i kriser og krig?

SØK OPPTAK​

​​