hv_894_varghv_894_varghttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=575Innsatsstyrke VargVarg tilhører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 og er en avdeling med faglig dyktig og motivert personell som preges av profesjonalitet og seriøsitet/media/PubImages/HVNETT_IMG_6698.jpg

Varg tilhører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 og har oppsetningssted i Agderfylkene. Det er en faglig dyktig avdeling med motivert personell.

Vi er en mobil og fleksibel reaksjonsstyrke med kort responstid, ved alarm skal vi på kort tid være i stand til å løse oppdrag i HV-08 sitt primære ansvarsområde. Innsatsstyrken utgjør en viktig del av heimevernets operative kapasitet og har den hyppigste øvingsfrekvensen av heimevernets styrker.

Vi er også i stand til å kunne settes inn i operasjoner i hele Norge dersom det skulle være behov for dette. 

Som soldat i innsatsstyrken vil man tilhøre en prioritert avdeling med høy stridsevne. En avdeling bestående av det beste av personell og materiell som HV har. 

Tjenesten hos oss forgår normalt gjennom en årlig trening på 6-7 dager, samt 3-4 samlinger, normalt torsdag-søndag.

I tillegg kommer eventuelt skarpe oppdrag etter ordre (styrkebeskyttelse o.a.)

Personell som ønsker å tjenestegjøre i disse styrkene må igjennom opptaksprøver og en seleksjonsprosess.

INNSATSAVTALE

Alle i Varg har skrevet en innsatskontrakt med Forsvaret, har militær bakgrunn og utdanning, men jobber til daglig i det sivile - og har dette som en deltidsjobb. Vi har forpliktet oss til å oppdatere og videreutvikle vår militære kompetanse fortløpende for å best mulig kunne beskytte samfunnet vårt ved krise og krig. Avtalen er en avtale om utvidet trening. Frivillig for inntil 25/30 dager trening pr år.

Gir ekstra økonomisk kompensasjon etter 6 og 9 dager. ISTY kompensasjon kommer i tillegg til andre rettmessige godtgjørelser. ”Sign on fee” – 5000,- (Utbetales etter 6 mnd/6-9 dager) Bonus 30 000,- etter tre år (Ved min. 75% trening)

Pr dag: ca. 850-1200 kr avhengig av grad, etter 6/9 dager.

Som soldat i Varg tilhører du en prioritert avdeling som består av frivillige og motiverte mannskaper. Innsatsstyrken er opptatt av å utnytte eksisterende kompetanse hos sitt personell på best mulig måte, rett mann på rett plass er viktig for styrken. 

Samtidig legges det vekt på å videreutvikle den enkelte som har ønsker og evner innenfor forskjellige fagområder, spesielt lederutviklingskurs som lagførerkurs, grunnkurs lederskap, troppssjefskurs, Sanitet Nivå 3 med flere.Har du gjennomført førstegangstjeneste kan du søke opptak til Innsatsstyrke Varg

Søk opptak