Innsatsstyrke WaxwingInnsatsstyrke Waxwinghttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_DSC_5927.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5850Vår innsatsstyrke løser tildelte oppgaver i sjøområdet, primært i indre farvann, og samvirker med både sjø- og landstyrker. Vi tilhører HV-12, Trøndelag heimevernsdistrikt og har det kystnære farvannet i HV-11, HV-12 og HV-14 som vårt primære operasjonsområde.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Innsatsstyrke Waxwing skal alltid være aktiv og årvåken i vårt operasjonsområde med hensyn til maritim overvåkning og kontroll.​​ Det vil si at vi skal rapportere og samle all relevant informasjon som kan være med å bygge et totalbilde av aktiviteten.

Vårt personell er godt kjent med hva som oppfattes som normalsituasjonen i vårt eget kommandoområde, og kan derfor raskt fange opp unormal aktivitet.

Vi er en av fire innsatsstyrker i Sjøheimevernet, og som de andre innsatsstyrkene i landet, er disse de første styrkene som settes inn i tilfelle krise/krig. Vi har også oppgaver i fredstid, som styrkebeskyttelse av utenlandske militære fartøy som besøker norske havner, søk og redning og annen støtte til politiet.

Som frivillig hos oss vil du tilhøre en prioritert avdeling med høy stridsevne som får tilført det beste Forsvaret har av utstyr og kompetanse.​​​​​​

Innsatsstyrke Waxwing består av:

  • Innsatskommando
  • Stabstropp
  • KYP-tropp
  • Bordingstropp
  • Dykkertropp
  • Båtskvadron​​​