Panorama_Jostein HestdalPanorama_Jostein Hestdalhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Panorama_Jostein Hestdal.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8802

Sjefssersjant innsatsstyrke Grebe

2017R1_HV_HV-05_SJEFSSERSJANT_INNSATSSTYRKE_30197046

​​​​​​​​​​​Heimevernet består av 45 000 soldater fordelt på 11 territorielle distrikter. Beredskapsstrukturen er inndelt i 251 lokale områder og 15 innsatsstyrker. Lokal og landsdekkende beredskap oppnås gjennom gode prosedyrer, trente avdelinger, kompetente sjefer og soldater, godt materiell, godt samvirke, framskutte lagre og gode varslingssystemer. 

Heimevernet har 522 fast ansatte fordelt på Heimevernsstaben, Heimevernets skole- og kompetansesenter, Sjøheimevernets utdannings- og kompetansesenter og elleve HV-distrikter. 

HV-distriktene er selvstendige BRA-er med ansvar for å lede styrker i fred, krise og krig, styrkeprodusere operative avdelinger, ivareta lokalt territorielt ansvar på vegne av Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarter og gi bistand til det sivile samfunn, herunder bistå politiet. 

Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05) holder til i Terningmoen leir i Elverum. Distriktet består av i overkant av 330​0 kvinner og menn fordelt på 17 områder og en innsatsstyrke. HV-05 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i Hedmark og Oppland fylke ved krise og krig. Distriktet er det største i landet i geografisk utstrekning, og områdesjefen er et viktig bindeledd mellom samfunnet og Forsvaret. Pr i dag teller distriktsstaben 25 tilsatte, fordelt mellom yrkesmilitære, sivile og engasjerte. 

​Krav

​Følgende kvalifikasjonskrav må være oppfylt:

  • GBU/tilsvarende
  • Operativ tjeneste

Følgende kvalifikasjonskrav er ønskelig:

  • VBU II
  • Tjenesteerfaring fra troppsnivå
  • Tjenesteerfaring fra kompaninivå

Vi tilbyr

Stillingskode 1567 Stabssersjant/Flottiljemester. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, i lønnsramme: 37/alt 1-21 eller 38/alt 1-21. 

Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse. 

For nærmere opplysninger om stillingen kan du ta kontakt med kommandersersjant Blystad, Geir Ola, på mobil 48 86 80 30. 

Merknad

​​Intervju må påregnes

​Er du ikke fast i Forsvaret må villighetserklæring fylles ut og sendes til fpvs.kontakt@mil.no​, merk søknad i-styrkesersjant HV-05.

Publisert 13. februar 2017 14:36.. Sist oppdatert 14. februar 2017 10:05.