Heimevernets skolerHeimevernets skolerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-154285.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2853Årlig utdannes og videreutdannes flere tusen HV-soldater. Vi tilbyr en rekke ulike fagkurs, spesialistkurs, lederskapsutdanning og evelueringskurs igjennom våre skoler og kompetansesenter.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) holder et bredt utvalg av fag- og ledelseskurs som i intensive moduler bygger på soldater og befals grunnutdanning fra våpengrenene.

​​​​​​​​For å bli soldat i Heimevernet må du minimum ha førstegangstjeneste (les: ​militærgrunnutdanning) og/eller befalsutdanning fra Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret som et minimum. ​Våre kursrekker bygger videre på denne militære «grunnstammen» av kompetanse.


Krysskompetanse

I samspill med dine personlige kvalit​eter, sivile utdannelse og yrkeskarriere, bygger vi unik krysskompetanse som gjør deg rustet til å bidra om vårt samfunn skal komme i en krise eller krig. 


Yrkeskarriere

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En rekke av kursene i Heimevernet gir unik kompetanse og erfaringer som du kan ta med deg i din private yrkeskarriere, dette være seg ledelseskurs, samband, navigasjon og sanitet med mer. 

Du kan velge å lese mer om hvert enkelt av våre utdanningssteder ved å følge linkene på siden her, du vil også kunne få mer informasjon og veiledning fra din nærmeste sjef eller kursansvarlig i ditt HV-d​istrikt

Vi ønsker deg lykke til med ditt kompetansepåfyll og er takknemlig for at du bidrar til at vi kan videreutvikle -og øke kompetansen i hele ​Heimevernet.