Heimevernets befalsskoleHeimevernets befalsskolehttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_HVBS_bilde-1942.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3009På utskrevet befalskurs (UB) hos Heimevernets befalsskole (HVBS) gjennomfører du førstegangstjeneste og får både befalsutdanning og praksis i løpet av ett år.På utskrevet befalskurs (UB) hos Heimevernets befalsskole (HVBS) gjennomfører du førstegangstjeneste og får både befalsutdanning og praksis i løpet av ett år.

​​​​​​​​​​​​​​​Utdanningen ved Heimevernets befalsskole gjør deg i stand til å bekle rollen som soldat, instruktør og leder gjennom en unik kombinasjon av teori og praksis. Utdanningen forbereder deg på å mestre lederrollen i krevende og komplekse situasjoner.

En lederutdanning ved Heimevernets befalsskole er krevende og stiller høye krav til din motivasjon, psykisk og fysisk robusthet, sosiale ferdigheter og læringsevne. Til gjengjeld tilbyr vi utfordringer og muligheter som vil utvikle deg både som menneske og leder i et godt miljø på Porsangmoen. ​

Gjennom skole og praksisperiode vil du hele veien ha dedikerte veiledere som støtter deg i din personlige utvikling. Etter endt utdanning blir du beskikket sersjant og har mulighet til å søke videre tjeneste. Du kan da søke deg til alle forsvarets grener, tjeneste i internasjonale operasjoner eller videre utdanning i Forsvaret. Velger du å bli sivil etter ett år kan du søke deg til Heimevernets innsatsstyrker. Utskrevet befalskurs består av 6 måneders skoleperiode og 6 måneders praksisperiode. ​​​​

 

Søknad og opptak

Heimevernets befalsskole har opptak til UB-innsats to ganger i året: et vinteropptak og et sommeropptak. Det er om lag 40 plasser per kull, totalt 80 plasser per år.


SØKNADSFRISTER
Vinteropptaket er 1. november
(Sommeropptaket er 15. april​ – det tas ikke opp elever til sommeropptaket 2017)


​Dersom man etter å ha søkt kalles inn til opptak, foregår dette på Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Vinteropptaket foregår i januar, mens sommeropptaket foregår i månedsskiftet juni/juli.

Heimevernets bef​alsskole er en del av Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).​