​​​Sjøheimvernets utdannings- og kompetansesenter (SHVUKS)​​​Sjøheimvernets utdannings- og kompetansesenter (SHVUKS)http://forsvaret.no/media/PubImages/Bundle_profilbilder2015-152385.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2870Primære oppgaver ligger innenfor helhetlig ansvar for utvikling av det sjømilitære/maritime fagfeltet i Heimevernet. Kompetansesenteret støtter styrkeproduksjonen i HV-distriktene.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjøheimvernets utdannings- og kompetansesenter (SHVUKS) er lokalisert på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern.

SHVUKS består av 21 årsverk med tung vekt på mørkeblå stillinger på grunn av kompetansebehovet. Men SHVUKS er mer enn en tradisjonell skole som kun skal drive med kurs og opplæring.
 

De viktigste oppg​​avene som er pålagt Sjef SHVUKS

• GIHVs rådgiver innen sjømilitære forhold
• Ansvaret og gjennomføring av HVs sjømilitære kursvirksomhet
• Ivareta all forvaltning og teknisk oppfølging av HVs båtpool på vegne av generalinspektøren i Sjøforsvaret (GIS) og Forsvarets  logistikkorganisasjon (FLO)
• Innleie av kommersielle båter til HV-distriktene på vegne av FLO
• Støtte GIHVs sjømilitære materiellprosjekter
• Støtte og ivareta HV-distriktenes ansvar for:
– Sikkerhetsstyring sjø, HVs dykkeroffiser og Navalsanitet
• Gjennomføre TAKEVAL av SHV-avdelingene
• Faglig kontroll og oppfølging av HVs sjømilitære aktiviteter på vegne av fagmyndighetene i Sjøforsvaret
• Støtte HV-distriktenes SHV-treninger og stabsstøtte til større øvelser
• Representere GIHV i Sjøforsvarets maritime fagfora og arbeidsgrupper


Kompetansenivå i SHV

Kompetanse og treningsnivået i HV bygger på en tretrinnsrakett i fredstid:
• Kursvirksomhet
• Trening og øving
• Kontroll og evaluering


Stabspersonellet i SHVUKS

Staben i SHVUKS består for det meste av fagspesialister som dekker fagfelt som organisasjonsskissen viser. I tillegg består staben av personell som ivaretar personell, økonomi og materiellforvaltning i tillegg til ledelse, programmering og koordinering.
 
SHVUKS skal totalt støtte sjømilitær kompetanseoppbygging, trening og aktiviteter i henholdsvis 9 kyst HV-distrikter, 4 SHV Innsatstyrker og 17 SHV-områder.

SHVUKS bidrar i vesentlig grad til HV-distriktenes sjømilitære styrkeoppbygging og derav deres operative evne, og er i fredstid en forutsetning på enkelte aktivitetsområder mtp sikkerhet og kontroll iht lovverk og regelverk.​


 ​