hv_889_pangstartformilitærthv_889_pangstartformilitærthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=229/media/PubImages/LS 2017 1.jpg
hv_889_pangstartformilitærthv_889_pangstartformilitærthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=230/media/PubImages/LS 2017 2.jpg
hv_889_pangstartformilitærthv_889_pangstartformilitærthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=231/media/PubImages/LS 2017 3.jpg
hv_889_pangstartformilitærthv_889_pangstartformilitærthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=232/media/PubImages/LS 2017 4.jpg
hv_889_pangstartformilitærthv_889_pangstartformilitærthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=233/media/PubImages/LS 2017 5.jpg

Pangstart for Militært NM

Rundt 5000 skyttere deltar på Landskytterstevnet (LS) som ledes av Førde Skyttarlag i år. Hit kommer deltakere fra hele landet som skal konkurrere om de gjeve pallplassene. Samarbeidet mellom Heimevernet og LS er blitt tradisjon og det militære norgesmesterskapet går fra torsdag 27 juli til fredag 28 juli. Der vil det bli gjennomført skyting i klassene AG3 og HK416.


HV-11 støtter i Førde

Årets Landskytterstevne er gitt i oppdrag til HV-11 fra sjef Heimevernet. Sjef HV-12, oberst Håkon Warø er av sjef Heimevernet utpekt som stevnepresident. HV-11 skal koordinere støtten fra Forsvaret gjennom avtalen med Det Frivillige Skyttervesen (DFS). Rundt 200 personer fra Heimevernet er innkalt for å tjenestegjøre under LS, inkludert stabspersonell.

Hovedsakelig støtter mannskapet på standplass under skyting og antall soldater anvendt i forbindelse med LS er blitt betydelig redusert og erstattet med teknologiske løsninger. Det vil si at soldatene ikke behøver å utføre oppgaver som å være parkeringsvakt eller å klistre skyteskiver. Heimevernets personell får heller praktisert ledelse, samband, logistikk, skytebanetjeneste og krisehåndtering.

«Dyktiggjøre for landets forsvar»

Interessen for påmelding til militært NM har økt fra i fjor.  

Det frivillige skyttervesen (DFS) er hovedarrangør av Landskytterstevnet og organisasjonen ble stiftet av Stortinget med formål å «fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar». Samspillet mellom Heimevernet og DFS er blitt utvikla for å forbedre arrangementet for skyttere og publikum. Forsvarets støtte til LS er solid forankret både i forsvarsledelsen og politisk ledelse og dagens avtale mellom de to går fra 2010 til 2020. I vår ble det også skrevet en ny avtale for perioden 2021-2030.

Forsvaret har de senere årene redusert støtten til sivile arrangementer med bakgrunn i reduksjon av fredsorganisasjonen og fokus på økt operativ evne, men Landskytterstevnet er et av unntakene som overlevde.

FAKTA OM LS 2017
Dato: 28. Juli – 4 august
Deltakere: 5000 skyttere. Både sivile og militære fra hele Norge
Arrangør: Førde Skyttarlag
Sted: Kråkenesmarka i Førde

Publisert 31. juli 2017 10:01. av Julie Hjermstad.