IMG_0926IMG_0926http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0926.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8641

Personlig bekledning og utrustning (PBU)

Det er viktig at alt personell har den samme forståelse av hvilket ansvar som påligger den enkelte mht å oppbevare og ta vare på det materiellet som er utlevert.

​​​​​​​Plikten til å oppbevare materiellet fremkommer av Lov om Heimevernet § 26 og Forskrift til loven nr 77 og 78 som pålegger soldaten å oppbevare våpen, ammunisjon og annet personlig utstyr på en betryggende måte og som videre gir soldaten en plikt til å etterse og skjøtte det utleverte materiellet.

Disse pliktene er nok ikke godt nok kjent ute i organisasjonen, men de ligger altså der, forankret i Lov og Forskrift. Pliktene må derfor overholdes på samme måte som plikter som pålegges oss i en hvilken som helst annen Lov eller Forskrift.

Å ivareta disse pliktene er imidlertid ikke så vanskelig og det krever ikke mye innsats. Som hovedregel skal man holde kontroll på alt sitt materiell og så må man evt tørke og børste det som er blitt fuktig etter bruk før man pakker/klargjør stridssekk, bag og pakksekk og henger opp uniform til neste gangs bruk. Materiellet må ikke lagres i fuktige omgivelser.

Detaljerte bestemmelser om oppbevaring av våpen finner du her​​ sammen med bestemmelser for rekvittering av våpen.

Din medvirkning for å opprettholde en god materiellstatus er viktig både for beredskap og økonomi.​

HVA GJØR JEG MED​ MATERIELLET VED FLYTTING 

Dersom du skal flytte til et fylke utenfor Vest-Agder, Aust Agder eller Rogaland må du melde i fra til din Områdesjef om dette. Hovedregel ved flytting er at du blir overført til et annet heimevernsdistrikt. Du må da levere inn ditt personlige våpen ved nærmeste FLO installasjon. Alt øvrig materiell bringer du med deg til det nye distriktet.​

Publisert 26. januar 2017 15:18. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 27. januar 2017 09:02.