hvpresse_2_heimevernetøverinordhvpresse_2_heimevernetøverinordhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=155ØVER: Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 (HV-14) gjennomfører øvelse i Nordland med nærmere 1.000 befal og soldater i perioden fra 29. mai til 10. juni. Under øvelsen sluttføres også pågående omvæpn/media/PubImages/IMG_0572_1.jpg
hvpresse_2_heimevernetøverinordhvpresse_2_heimevernetøverinordhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=156SJEF HV-14: Oberstløytnant, Ove M. Ranum, er distriktssjef for HV-14. Foto: Aleksander Sylte/Forsvaret/media/PubImages/160406_Syltefoto_Ranum_3.jpg

Heimevernet øver i Nordland

Om lag 1000 lokale soldater er innkalt til øvelse Nordland i uke 22 og 23.

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 (HV-14) gjennomfører øvelse i Nordland med nærmere 1.000 befal og soldater i perioden fra 29. mai til 10. juni.

- Øving og trening er en forutsetning for at HV som en landsdekkende militær organisasjon skal kunne løse de oppgaver vi er pålagt i fred, krise og krig. Sammen med andre militære og sivile beredskapsaktører skal HV stille avdelinger til nasjonal krisehåndtering og forsvar av Norge mot alvorlige trusler og angrep, sier distriktssjef oberstløytnant, Ove M. Ranum.

Beskytte og sikre

Ranum legger til at øvelsen har til hensikt å trene avdelingene i hurtig oppsetting og gjennomføring av militære sikringsoperasjoner.

- Øvelsen legger opp til håndtering av trusler på land og fra sjøen, samtidig som vi øver på å sikre viktige objekter og bekjempe en motstander.

- Som en del av NATO må Norge, om nødvendig, kunne forsvare landet og gjennomføre operasjoner inntil allierte forsterkninger er på plass. I dette har HV en sentral rolle, ikke minst med tanke på sikring av allierte styrkers ankomst og framføring, sier Ranum.

Under øvelsen sluttføres også pågående omvæpning av samtlige soldater til Forsvarets nye og moderne våpen, som for eksempel HK 416 som erstatter AG-3.

Forflytting av militære kjøretøy

Øvelsen gjennomføres hovedsakelig i områdene Bodø, Vefsen og Sandnessjøen. Det varsles om noe støy i begrenset geografiske områder forbindelse med den militære aktiviteten, samt forflytning av militære kjøretøy og personell.

Det vil også bli aktivitet på sjøen når Sjøheimevernet er i Sandnessjøen for å øve på maritime oppgaver.

Ta gjerne kontakt om dere vil besøke øvelsen for å lage sak, eventuelt om dere ønsker vi skal ordne dere bilder, intervjuavtaler med mer.

Pressekontakter under øvelsen er:

Jonny Karlsen, mobil: 476 09 936
Stig Arve Høyvik, mobil: 909 24 415

FAKTA
Heimevernet:
Heimevernet er inndelt i 11 landsdekkende HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret og disponerer innsatsstyrker og HV-områder, samt tilrettelegger for og samarbeider med andre enheter i Forsvaret og allierte styrker.

HV er en nasjonal beredskaps- og innsatstyrke med 45.000 soldater fordelt på:

- 11 territorielle distriktsstaber
- 15 mobile innsatsstyrker med land og sjøkapasiteter
- 252 lokale HV-områder i hele landet med land- og sjøkapasiteter

HV-14 holder til på Drevjamoen ved Mosjøen og består av 3.000 soldater, fordelt på 18 områder og én innsatsstyrke med navnet Heron. Distriktssjef er oberstløytnant Ove M. Ranum.

Publisert 29. mai 2017 12:26.. Sist oppdatert 29. mai 2017 13:25.