hv_930_raskeresamarbeidpolihv_930_raskeresamarbeidpolihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=462/media/PubImages/Politi og HV samøving 05.jpg

Raskere samarbeid politi og forsvar

1. september ble det enklere for politiet å motta bistand fra Forsvaret, da den nye og forenklede bistandsinstruksen trådte i kraft.

Med den nye bistandsinstruksen kan politiet be Forsvaret om bistand uten å innhente tillatelse fra politisk ledelse i forkant. Heretter vil alle beslutninger om anmodning og innvilgelse av bistand bli tatt i etatene, som regel hos Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og i det relevante politidistriktet eller Politidirektoratet.

 Departementene får nå en reaktiv styringsrett. De berørte departementene skal informeres, og kan stanse iverksettelsen av Forsvarets bistand. Slik ivaretas nødvendig politisk kontroll og styringsrett, samtidig som det blir mulig for politiet og Forsvaret å iverksette nødvendige tiltak umiddelbart.

 Vi kutter ut en rekke ledd i beslutningskjeden. Det er svært viktig, for i en krisesituasjon må beslutningene tas så raskt som mulig. Jeg har kalt den nye bistandsinstruksen en liten revolusjon. Den vil legge til rette for et enda bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret – ikke minst når det haster som mest, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bistandsinstruksen/id2568997/

Sjefsjurist i Heimevernet, oberstløytnant Sten Løitegaard, utdyper:

 Den nye bistandsinstruksen tar nå høyde for at når HV blir bedt om å bistå politiet er det behov for å benytte nasjonens samlede resurser for å få kontroll på situasjonen. Det er ikke de hverdagslige hendelser som gir grunnlag for å kalle ut våre kvinner og menn fra sine sivile gjøremål.


Publisert 6. oktober 2017 13:17. av Stein Cato Nybakken.