Bordingstropp

Bordingstroppene opererer fra Heimevernets hurtiggående båter iI Hårek- og Gyda-klassen. De skal kunne utføre visitering, kontroll og ransaking av fartøy. I tillegg skal de utføre styrkebeskyttelse og støtte til politi og andre forsvarsenheter.
En bordingstropp består av operatører selektert på bakgrunn av mental innstilling, modenhet og fysisk kapasitet. Personellet utdannes gjennom en rekke kurs som leder fram til status som bordingsoperatør.
  • Krav for inntak: Opptak. I tillegg er det to til tre dagers eget opptak i regi av SHV-gruppe nord eller sør, gjennomføre og bestå bordingsoperatørkurs.
  • Utbredelse: Sjøheimevernet
Publisert 13. november 2013 02:42..