Dykkertropp

Dykkerlag opererer i all hovedsak fra land, og betjener biler og gummibåter. Annet aktuelt utstyr er søksmateriell, undervannsscootere og video- og lysrigg. Dykkerne har god kapasitet når det gjelder dybder og bunntid.
Dykkertroppene har som hovedoppgave å drive med inspeksjon, søk og kontroll av: løfte- og heveoperasjoner, foto- og videodokumentasjon, støtte andre forsvarsgrener og søk og redning.

  • Krav for inntak: Opptak
  • Dykkere som tjenestegjør i innsatsstyrken rekrutteres kun fra personell utdannet ved Dykker- og froskemannsskolen (DFS). Det stilles fysiske og psykiske krav tilsvarende som for tjenestegjørende militære dykkere.
  • Utbredelse: Sjøheimevernet
Publisert 13. februar 2014 00:31..