Innsatstropp

Disse troppene har som hovedoppgave å sikre objekter, utøvestyrkebeskyttelse, veikontrollpost, isolere og anholde, og bekjempe en eventuell fiendtlig styrke.
Innsatstroppene er satt opp med både en fleksibel håndvåpenløsning samt tyngre avdelingsvåpen

  • Krav for inntak: Opptak
  • Utbredelse: HV-distriktene
Publisert 13. november 2013 02:38..