Jegertropp

Jegertjenesten består blant annet av patruljetjeneste til fots og med kjøretøy, overvåkning, oppklaringsoppdrag, sikring av kritiske punkt.
Tjenesten som jeger er tidvis fysisk krevende, da lagene skal kunne løse oppdrag til fots, med relativt tung pakning.

  • Krav for inntak: Opptak
  • Utbredelse: HV-distriktene
Publisert 13. november 2013 02:41..