Kystmeldepost (KYP)

Kystmeldeposten deployeres med flerbruksfartøy og kjøretøy. Kystmeldepostlag opererer under alle forhold og utrustes med det beste tekniske og taktiske materiell for denne type operasjoner.
Kystmeldepostene skal ved bruk av mobil radar ha kapasitet til å overvåke, identifisere og rapportere maritim aktivitet i et ansvarsområde.

  • Krav for inntak: Opptak
  • Utbrdelse: Sjøheimevernet