Militærpolititropp

MP skal etterforske straffe- og disiplinærsaker, drive trafikktjeneste, ordenstjeneste, redningstjeneste,krigsfangetjeneste og vakt-/sikringstjeneste. Alt MP-personell skal ha politi- eller MP-utdanning.
  • Krav for inntak: Opptak, Politi- eller militærpolitiutdanning.
  • Utbredelse: Region 1-4
Publisert 13. februar 2014 00:49..