Sanitetstropp

Sanitetstropp består av utrykningslag og hjelpeplasslag, og vil unntaksvis operere i troppsforband. Sanitetstropp har som hovedoppgave å være i stand til å støtte operasjoner.
Gjennom forebyggende tiltak og hygiene for å forhindre skade/sykdom, førstehjelp på skadested, stabiliserende og livreddende behandling og evakuering fra skadested til første medisinske behandlingssted. I tillegg skal de etablere og drifte en hjelpeplass, og vil være oppsatt med ambulanse, hjertestarter, oksygenutstyr osv.

  • Krav for inntak: Opptak
  • Utbredelse: Region 1-4
  • Innsatsstyrkene skal ha sanitetslelementer i sine stabsstropper i form av utrykkingsldag.
Publisert 13. februar 2014 00:40..