hv_1053_sammenmotterrorhv_1053_sammenmotterrorhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=976/media/PubImages/3_20191029_KK__MGL0781.jpg

Sammen mot terror

Øvelse Nordlys er en årlig nasjonal kontraterrorøvelse i regi av Politidirektoratet. I år var den lagt til Trøndelag, Innlandet og Vest politidistrikt. Innsatsstyrke Rype i Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 deltok med skarpskyttere og objektsikringskapasiteter.


Samtrening

 
Hensikten med øvelsen er å videreutvikle samhandling og innsatsevne på tvers av justis- og forsvarssektoren.

Politioverbetjent Ronny Spachmo i Trøndelag Politidistrikt var øvingsleder under årets øvelse. – For å øve og videreutvikle evnen til samhandling og felles nasjonal innsatsevne fra både justis- og forsvarssektoren er vi avhengig av å trene sammen i realistiske omgivelser, forklarer han.
 
Innsatsstyrke Rype var i beredskap dersom politiet skulle be om forsterkninger til objektsikring, og ble kalt ut til Trondheim Lufthavn Værnes for å bistå politiet der. Målet var at normal drift skulle opprettholdes ved flyplassen.

 

Godt samarbeid

 
–Det er etablert et godt samarbeid mellom Forsvaret og politi i Trøndelag. Dette er et samarbeid som strekker seg fra strategisk nivå til taktisk nivå, herunder Innsatsstyrke Rype. Et eksempel på dette er at politiet i Trøndelag er det eneste i landet som har etablert seg inne på Forsvarets område. Dette har gitt oss mange fordeler med at vi omgås jevnlig i det daglige, forteller Spachmo.
 
–Samvirke med politiet og andre aktører på Værnes Flyplass fungerte meget bra. Vi ble raskt enige om hvordan vi skulle jobbe sammen for å best mulig utfylle hverandre, forklarer major Carl Einar Brønn, sjef for innsatsstyrke Rype.
 
–I en slik situasjon jobber politi og militære styrker veldig tett sammen, og selv om det gikk bra denne gangen ser vi viktigheten av at vi trener sammen ofte for å ha best mulig kjennskap til hverandre og best mulig forutsetning for å lykkes den dagen det virkelig trengs, understreker Brønn.Publisert 7. november 2019 13:23. av Kristian Kapelrud. Sist oppdatert 7. november 2019 13:39.