HV-soldater på GKL. (Grunnkurs lederskap) Noen av oppgavene var å øve på ulike caser hvor kursdeltakere var i ledelsen. / Home guard soldiers on leadership course. Case exercise.HV-soldater på GKL. (Grunnkurs lederskap) Noen av oppgavene var å øve på ulike caser hvor kursdeltakere var i ledelsen. / Home guard soldiers on leadership course. Case exercise.http://forsvaret.no/media/PubImages/20161017HKB_0022.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7816HV-soldater på GKL. (Grunnkurs lederskap) Noen av oppgavene var å øve på ulike caser hvor kursdeltakere var i ledelsen.
Under gjennomføring av GKL (Grunnkurs Lederskap) holdt HV-soldater kurs for hverandre for å styrke sine lederegenskaper. / Home guard soldiers on leadership course.Under gjennomføring av GKL (Grunnkurs Lederskap) holdt HV-soldater kurs for hverandre for å styrke sine lederegenskaper. / Home guard soldiers on leadership course.http://forsvaret.no/media/PubImages/20161017HKB_9952.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7819Under gjennomføring av GKL (Grunnkurs Lederskap) holdt HV-soldater kurs for hverandre for å styrke sine lederegenskaper.
HV-soldater på GKL. (Grunnkurs lederskap) Noen av oppgavene var å øve på ulike caser hvor kursdeltakere var i ledelsen. / Home guard soldiers on leadership course. Case exercise.HV-soldater på GKL. (Grunnkurs lederskap) Noen av oppgavene var å øve på ulike caser hvor kursdeltakere var i ledelsen. / Home guard soldiers on leadership course. Case exercise.http://forsvaret.no/media/PubImages/20161017HKB_9963.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7818HV-soldater på GKL. (Grunnkurs lederskap) Noen av oppgavene var å øve på ulike caser hvor kursdeltakere var i ledelsen.
Under gjennomføring av GKL (Grunnkurs Lederskap) holdt HV-soldater kurs for hverandre for å styrke sine lederegenskaper. / Home guard soldiers on leadership course.Under gjennomføring av GKL (Grunnkurs Lederskap) holdt HV-soldater kurs for hverandre for å styrke sine lederegenskaper. / Home guard soldiers on leadership course.http://forsvaret.no/media/PubImages/20161017HKB_8179.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7817

Skamløs selvskryt - Heimevernets lederutdanning

Lederutdanningen i Heimevernet har et særdeles godt rykte, først og fremst internt i organisasjonen.
Vi tok en prat med folkene våre på flere nivåer i sakens anledning. Her får du servert litt skamløs skryt om lagførerkurset vårt og grunnkurs lederskap (GKL).

​​​​​​​​​​​​Hva mener du er det aller, aller beste med GKL og lagførerkursene i HV? ​

Jannicke Thommessen, lagfører Grønland HV-område, HV-02​

Fordelingen av teori og praksis. Kurset (GKL) har gjort oss tryggere som instruktører. Vi har drillet på gjennomføring av leksjoner og blitt mer bevisst på oss selv som person i instruktørrollen. Du blir trygg på deg selv, definitivt mer selvsikker. Alt vi har lært tar vi med inn i vår sivile hverdag. Lagførerkurs og grunnkurs lederskap har gitt meg en plattform for videre lederutdanning i HV. 

Tor-Kjetil Folkestad, sjef SHV innsatsstyrke Anklet, HV-16

Forsvaret og HV får nytt befal. 
Kurselevene lærer seg å være ledere. Det beste med kursene er nok at de gir elevene faktisk kompetanse innenfor lederskap og teambuilding. 
Kunnskapen de får bruker de under øvelser, treninger og operasjoner, men også i hverdagen i det sivile. Jeg må nevne at jeg har faktisk blitt kontaktet av en arbeidsgiver som vil ha folk på kurset.

Hva sier de beste tilbakemeldingene fra deltakerne?

Tor-Kjetil Folkestad, sjef SHV innsatsstyrke Anklet, HV-16

Folk sier at de blir kjent med seg selv på en helt annen måte enn på sivile kurs. Her skal de faktisk lede 6-7 voksne mennesker over tid under trygge forhold, før de skal gjøre det som militære ledere, og deretter vil flere bruke kunnskapen de har tilegnet seg i det sivile. 
De får kjenne på kroppen hvordan det er å være leder.
Det er et praktisk kurs. Her lærer de også å stå foran en forsamling og instruere andre. 
Det brytes barrierer og elevene får mange positive erfaringer. Kompetansen elever på kursene får er ment brukt militært, men har definitivt overføringsverdi til det sivile liv. På hvilken måte mener du det har det?

Jan Henrik Jørstad, områdesjef Snåsa HV-område, HV-12

Du blir tryggere på deg selv i rollen som leder, herunder det å stå i sentrum foran en gruppe mennesker og formidle noe.
Du blir så absolutt bedre på å ta avgjørelser. Man driver med beslutningstrening i trygge omgivelser på kursene. Løsningene man kommer frem til blir evaluert fortløpende på en positiv og god måte i trygge omgivelser. Rundt en er det folk som bare vil en godt og som ønsker å gjøre kollegene bedre.

Hvordan får vi enda flere til å melde seg frivillig på disse kursene?

Jannicke Thommessen, lagfører Grønland HV-område, HV-02 ​

Troppssjefene som kjenner folkene sine best må reklamere for dette. Det må informeres om på innrykk ved årlig trening. Det må ikke tvinges på folk, og de aktuelle må få faktisk kunnskap om hvor bra kursene i HV faktisk er. 

Torbjørn Kristensen, sjefssersjant HV-14

Utfordringen vår er å få folk til å melde seg på kurs én, lagførerkurset. Da ser de lyset. Det kurset er så bra at de ser både den militære og sivile nytten av det. Da må vi aktivt bruke de som har sett lyset til å markedsføre kursrekka. 

Hva er tilbakemeldingene fra de som blir beordret på kurs (mot sin vilje)?

Lars Onsøyen, løytnant innsatsstyrke Archery, HV-11

De lurer på hvorfor de er sendt på kurs fordi de ønsker ikke å være med. Noen slipper da å delta. Av de som dóg fullfører, anslagsvis 95% av disse, så er de ekstremt fornøyd med kurset, er min oppfatning. Husk at de som kalles inn mot sin vilje kan fort være en systemfeil. ​

Hva ønsker deltakerne forbedret?​

Jan Henrik Jørstad, områdesjef Snåsa HV-område, HV-12

Selv skulle jeg gjerne sett trening og kursing mer spisset mot skarpere og mer intensive scenarier, oppi alt det gode og relevante som kursene allerede inneholder.

Hans Gunnar Strand, tidligere OK- troppssjef i HV-08, påtroppende sjefssersjant i HV-område

Flere ønsker enda mer praksis rundt det å lede og instruere, men det henger sammen med tiden som er til disposisjon på kursene.
For øvrig vil jeg nevne at når jeg gikk GKL kom det en lederinstruktør fra det sivile og bidro i undervisningen. Han drev i sitt daglige virke med opplæring av sivile ledere som betaler for å gå på kurs hos han, mens vi fikk betalt for å gå dette gode kurset.

Kort, hvordan organiseres lagførerkurset og grunnkurs lederskap?

Ole Terje Sannes, assisterende personelloffiser/ kursansvarlig, HV-03

Lagførerkurset er et vårkurs hos oss. Da får vi med mange interesserte som også kan ta GKL på høsten. På lagførerkurset deles elevene opp i lag der de får erfarne veiledere som er yrkesbefal og mange med erfaring fra internasjonale operasjoner. Det er fokus på ordregivning og lagførerrollen under gjennomføring av grunnleggende lagsdriller.
Grunnkurs lederskap kvalifiserer til sersjantstilling som lagfører i Heimevernet. Her er det mer pedagogikk og ledelse, med en e-læringsbit elevene gjennomfører på forhånd gjennom itslearning-plattformen. E-biten tar en time eller to å gjennomføre (fra egen PC hjemme). Elevene skal også gjennomføre minst en leksjon for eget lag, og lede laget i felt eller på skytebane minst en gang. 
Vi har bare rutinerte og dyktige offiserer og sersjanter med som veiledere. Lagførerkurs og GKL er grunnsteinen i all utdanning i HV. 
Publisert 30. oktober 2016 09:53. av Rolf Ytterstad PIO HVST. Sist oppdatert 30. oktober 2016 09:55.