hv_1021_soldatutdanningtilsihv_1021_soldatutdanningtilsihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=801Heimevernets nye «grunnleggende soldatkurs» er laget for de som mangler førstegangstjeneste. Dette kan være fagspesialister som ingeniører eller sykepleiere. /media/PubImages/6.jpgHeimevernets nye «grunnleggende soldatkurs» er laget for de som mangler førstegangstjeneste. Dette kan være fagspesialister som ingeniører eller sykepleiere.

Soldatutdanning til sivile fagspesialister

Et helt nytt kurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) gjør soldater av vanlige folk på tre intensive uker.

​Kurset heter «grunnleggende soldatkurs» og er laget for de som har den sivile bakgrunnen HV trenger, men som mangler førstegangstjeneste. Dette kan være fagspesialister som ingeniører eller sykepleiere.

Mindre sluttet orden og mer våpentjeneste

Er det mulig å gjøre soldater av folk på 20 dager? 

– Ja! Vi er i stand til å gi dem grunnlaget og basisferdighetene til å fungere i visse stillinger i Heimevernets lokale avdelinger. Videreutdanningen i soldatfaget vil selvfølgelig fortsette når de kommer ut i avdelingene, forteller major Frode Faksvåg fra HVSKS.

Da kurset ble laget hentet HVSKS  inspirasjon fra Hærens program for grunnleggende soldatutdanning, GSU 1 rekrutt.

– Vi fjernet noe, og la til noe. Våre voksne kursdeltakere trenger ikke å lære seg romvask og lakenstrekk. Ikke bruker vi mye tid på sluttet orden og trafikksikkerhetskampanje heller. Når det gjelder det viktigste som våpentjeneste og stridsteknikk plusset vi faktisk på noen timer, poengterer Faksvåg.

 

 

hv_1021_soldatutdanningtilsihv_1021_soldatutdanningtilsihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=803Vetle Tronstad fra Cyberforsvaretanglet manglet «grønn bakgrunn» for en militær disponering i sin stilling som overingeniør i Cyberforsvaret. Den bakgrunnen får han nå på Dombås./media/PubImages/vetletronstad.jpgVetle Tronstad fra Cyberforsvaretanglet manglet «grønn bakgrunn» for en militær disponering i sin stilling som overingeniør i Cyberforsvaret. Den bakgrunnen får han nå på Dombås.
hv_1021_soldatutdanningtilsihv_1021_soldatutdanningtilsihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=802Kommandersersjant Kenneth Engum lærer bort sine beste triks for å bli en god skytter./media/PubImages/skyting.jpgKommandersersjant Kenneth Engum lærer bort sine beste triks for å bli en god skytter.


Heimevernets behov - men åpent for alle

Forsvaret tar inn omlag 8000 ungdommer til førstegangstjeneste av et årskull på 60 000. HV kan derfor gå glipp av mange dyktige og motiverte folk. 

– Kurset er laget for Heimevernets behov, men vi kan gjennomføre dette kurset til utvalgte personellgrupper i de andre forsvarsgrenene også.Vi tror dette er en god mulighet for også Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret til å utdanne utvalgte spesialfunksjoner i soldatfaget, så de behersker personlig våpen og kan fungere i et stridsmiljø. Kurset er intensivt og praktisk. Her er det ingen PowerPoint, forteller Faksvåg.

Ønsker man å ta «grunnleggende soldatkurs» for å blir styrkedisponert i HV må man ta kontakt med sitt lokale distrikt, det er distriktene som melder på elever.

Ønsker å fortsette i Forsvaret

To av de som er på kurset er Vetle Tronstad fra Cyberforsvaret og Siri Eggan fra Heimevernet.

Tronstad har bakgrunn som ingeniør og manglet «grønn bakgrunn» for en militær disponering i sin stilling som overingeniør i Cyberforsvaret.

  – Dette kurset er jo en komprimert rekruttperiode hvor vi får godkjent såkalt  GSU1 rekrutt, forteller han.

Det er et intensivt program med lange dager. Fokus er på de militære ferdighetene man får i rekruttperioden. 

– Læringskurven er bratt. Men HVSKS har dyktige instruktører og vi er i de beste hender. Målet er at vi skal komme tilbake til egen avdeling med grunnleggende militære ferdigheter. Men først er det rett til Spania på ferie når vi er ferdige på Dombås, smiler han.

Siri Eggan fra HV-12 har vært HV-ungdom i flere år. På grunn av allergi kom hun ikke inn i førstegangstjeneste. Men Siri ønsket likevel å fortsette i Forsvaret. Løsningen ble tjeneste i hennes lokale HV-område i Trondheim.  

– Jeg er motivert for å gjøre en innsats for Forsvaret og dette kurset passer midt i blinken for meg. Som tidligere HV-ungdom har jeg vært innom mye av det vi lærer her.

Publisert 3. juli 2019 16:05. av Rune Haarstad. Sist oppdatert 4. juli 2019 13:37.