hv_908_spaltesjaaenghv_908_spaltesjaaenghttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=390Sikkerhetsinspektøren har ordet Heimevernet har gjennom innføringen av to likeverdige karrieresystemer for offiserer og spesialister fulgt opp behovet for bredde- og dybdekompetanse og skal med dette bedre Heimevernets operative ev/media/PubImages/Forsvarets RAPE 2.jpg

Tekst: Oberstløytnant Trond Sjaaeng, Sikkerhetsinspektør i Heimevernet​

Denne innføringen har også påvirkning for ivaretagelse av sikkerheten i Heimevernet.

En naturlig del av Heimevernets sersjanters oppgaver er ivaretagelse av soldaten – vårt viktigste våpensystem. Utdanning og trening av soldatene er en av sersjantenes hovedoppgaver. Gjennom oppfølging av den enkeltes holdninger, ferdigheter, kunnskaper, utrustning og mental og fysisk robusthet vil sersjantene også bidra til bedret sikkerhet.

FOREBYGGING

Når vi ser på statistikken for de rapporterte hendelser og uhell i Heimevernet, ser vi at feil utførelse av oppgaver har en høy andel av skadeårsakene. Forebygging av dette går dermed rett inn i kjernen av det man søker å oppnå med innføring av spesialistkorpset.

Min forventning som sikkerhetsinspektør er at innføringen av sersjanter med god kompetanse og erfaring vil bidra både til bedre soldater, bedre trening og økt rapportering av hendelser, ikke minst fra områdenivået der det trolig er underrapportering.

FEM UTFORDRINGER

Det å bli en bedre soldat er samtidig en oppgave som det er viktig at alle og enhver tar tak i! Jeg har derfor fem utfordringer til alle i HV basert på analyser og nestenulykker i Forsvaret:

 • Sett deg inn i og følg gjeldende reglementer og prosedyrer.
  Kun unntaksvis er årsaken til hendelser feil eller manglende prosedyrer. Stort sett er det manglende kjennskap eller lojalitet til dem som er årsaken.
 • Vær konsentrert og følg med under repetisjon av den grunnleggende soldatutdanningen.
  Dårlig eller mangelfull grunnleggende soldatutdanning er farlig. Uten en solid grunnmur raser huset når det utsettes for stress.
 • Bidra til, og gjennomfør gode, integrerte og kontinuerlige risikovurderinger. Risikovurderinger er ikke byråkratisk eller omfattende. Man må hele tiden å spørre seg selv om «hva kan gå galt og hvordan kan jeg unngå det?»
 • Delta på trening og øving.
  Utdanningsprogram, skyterekker og øvingsrekker er ofte minimumsnivået på aktivitet. Hvis denne treningen reduseres, øker risikoen senere viser erfaringen.
 • Rapporter nestenulykker og send inn forslag.
  Det er kun gjennom kjennskap til når det nesten gikk galt, eller når noen ser en risiko, at vi kan redusere eller forhindre ulykker. Rapportering av ulykker er bra, men rapportering av nestenulykker og forslag er desto bedre.
Publisert 29. august 2017 12:26.. Sist oppdatert 4. september 2017 09:58.