hv_912_spesialistenesørgerfhv_912_spesialistenesørgerfhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=330Spesialistene sørger for økt kvalitetSandnes utrykningsområde i HV-08 Agder og Rogaland heimevernsdistrikt har virkelig fått fart på treningen av soldatene etter at sjefssersjantene kom på plass i troppene./media/PubImages/IMG_5964.JPG
hv_912_spesialistenesørgerfhv_912_spesialistenesørgerfhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=331Spesialistene sørger for økt kvalitetSandnes utrykningsområde i HV-08 Agder og Rogaland heimevernsdistrikt har virkelig fått fart på treningen av soldatene etter at sjefssersjantene kom på plass i troppene./media/PubImages/IMG_5966.JPG

TEKST: JONNY KARLSEN FOTO: TORE ELLINGSEN

For om lag ett år siden ble kommandérsersjant Sten Johansen sjefssersjant for Sandnes utrykningsområde. Da kom han fra stilling som troppssjef for UTR-troppen i området.

- Jeg opplevde at det var vanskelig å være troppssjef, samtidig som man da også skulle være hovedinstruktør for soldatene. Nå som troppssjefene får avlastning med at troppssjefssersjantene tar seg av utdanningen, gjør dette treningene bedre samt at troppssjefen får bedre tid til nettopp å være troppssjef, sier Johansen.

Kvaliteten øker

Johansen, som har bakgrunn fra befalsskole og har vært i Heimevernet siden 2007, sier han har vært privilegert med at han har fått nærmest frie tøyler som sjefssersjant i området.

- Men det betyr samtidig mye ansvar.

Johansen mener treningsmetodene og kvaliteten på treningene de har hatt i området alltid har vært bra, men samtidig har man innsett at man manglet spesialister på de ulike fagfeltene. Nå har man innført en felles plattform, med samme driller og reglement i hele området.

- Det gir hele området en veldig god grunnkunnskap og vi har et spesialistkorps som kan reglementet veldig godt, forklarer Johansen, som sier responsen blant soldatene har vært meget god.

- Vi har nå en veldig høy oppmøteprosent fordi det er høy kvalitet på øvelsene. Folk trives og de ser nytten av å trene. Nivået øker hele tiden og det de trente på i fjor henger igjen når de møter på øvelse året etter.

Fornøyd med OR-ordningen

Johansen sier det i utgangspunktet var lett å finne sjefssersjantene til troppene.

- Men vi gikk etter hvert tom for navn og måtte se nærmere på aktuelle kandidater på hvordan de tok til seg treninga og hvordan de oppførte seg overfor befalet. Med andre ord var noen av troppssersjantene selvskrevne, mens det tok litt lengre tid med andre. Men alle har nå en felles forståelse for at vi ønsker å øke nivået i området.

Sjefssersjanten i området er naturlig nok fornøyd med at Forsvaret har innført et OR-korps.

- Jeg synes det var på tide. Samtidig kan jeg skjønne at det kan være vanskelig for en troppssjef å gi slipp på deler av sine oppgaver. Men jeg tror innføringen av troppssjefssersjanter gjør at også troppssjefene blir bedre, sier Johansen.

Muligheter og utfordringer

At han har fått tilnærmet blankofullmakt fra områdesjefen, har gitt mange muligheter og noen utfordringer.

- Det gamle systemet henger litt igjen. Utfordringen ligger i å ta tak i stillingen og vise at man har noe å bidra med. Samtidig må man ha et klart forhold til områdesjefen og kommandolinjene. Sjefen er fortsatt sjefen og bestemmer alt til syvende og sist. Samtidig er det greit for meg å ha frihet under ansvar og dermed få på plass gode folk der de skal være.

- Jeg har alltid hatt det bra i Heimevernet, men nå trives jeg ekstra godt, fastslår han.

Publisert 30. august 2017 00:08.. Sist oppdatert 3. september 2017 20:16.