Snarveier

 

 

Hvordan søke?<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_MG_0265_150909_Budsjettsak_illustrasjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hvordan søke?Opptak i en innsatsstyrke, permisjon, økonomisk hjelp, næringsbidrag med mer. http://forsvaret.no/hv/tjeneste/hvordan
Lover og regler<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_HV16-Politi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Lover og reglerSom HV-soldat er det en rekke lover og regler som omhandler din tjeneste for kongeriket. Vi har her samlet disse.http://forsvaret.no/hv/tjeneste/lover
Personlig bekledning og utrustning (PBU)<img alt="" src="/media/PubImages/IMG_0926.JPG" style="BORDER:0px solid;" />Personlig bekledning og utrustning (PBU)Det er viktig at alt personell har den samme forståelse av hvilket ansvar som påligger den enkelte mht å oppbevare og ta vare på det materiellet som er utlevert.http://forsvaret.no/hv/personlig-bekledning-og-utrustning-(pbu)
Sikkerhet<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT__HFH6234_150926_2600px.jpg" style="BORDER:0px solid;" />SikkerhetHeimevernet skal ha et robust forebyggende sikkerhetsarbeid og god sikkerhetskultur som forhindrer dødsulykker, reduserer skader på liv, helse, miljø og materiell. http://forsvaret.no/hv/tjeneste/sikkerhet
Tips i møte med pressen<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_pressen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tips i møte med pressenUnder militære operasjoner og øvelser vil det alltid være presse og fotografer som dekker det som skjer. http://forsvaret.no/hv/tjeneste/presse
Tips til sosiale medier<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_AD_Mockup2014.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tips til sosiale medierJa, du kan som soldat bruke sosiale medier. Denne siden gir deg en veiledning og noen tips.http://forsvaret.no/hv/tjeneste/sosialemedier
Uønskede hendelser<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-150176.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uønskede hendelserHeimevernet vil at uønskede hendelser, ulykker, skader, nestenulykker, mobbing og trakassering blir rapportert inn slik at det blir registert.http://forsvaret.no/hv/tjeneste/hendelser
Årlig våpenrekvittering<img alt="" src="/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-154916.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Årlig våpenrekvitteringHovedregelen er at alt personell i Forsvaret som har utlevert personlig våpen skal re-kvittere for våpenet hvert år. http://forsvaret.no/hv/tjeneste/rekvittering

 

 

Økonomi under øvingar<img alt="" src="/media/PubImages/20181103SA_10-okonomi-illustrasjon.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Økonomi under øvingarUnder repetisjonsteneste eller øvingar i Heimevernet får du eit økonomisk tillegg eller godtgjersle etter grad. Du kan òg søke om økonomisk støtte.http://forsvaret.no/tjeneste/okonomi-under-ovingar