Nordisk samarbeidNordisk samarbeidhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-150176.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2872

Uønskede hendelser

Det er ønskelig at alt av uønskede hendelser, ulykker, skader, nestenulykker og avvik blir rapportert inn slik at det blir registert.
​​​​​​​​​​​​​​​​Har du selv opplevd å bli skadet, opplevd at kolleger bli skadet, observert en nestenulykke, eller registrert et avvik (eks. brudd på regler/bestemmelser/rutiner) og vært usikker på hvordan du kan rapportere dette inn?

Forsvaret anvender et hendelses og avvikshåndteringssystem kalt HMS Registrering i FIF hvor alle typer person og materiellskader, nestenulykker og avvik kan rapporteres inn.

Hensikten er å registrere slike uønskede hendelser på ett sted, og ut i fra de innrapporterte hendelser iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at slike hendelser oppstår på ny​tt.

Man bruker med andre ord systemet for å lære av de feilene man gjør. I tillegg brukes systemet overfor skadet personell for å beskrive skadeomfang og utarbeide NAV-skjema.

Du som tjenestegjør i Heimevernets styrkestruktur har full anledning til direkte og på eget initiativ rapportere inn uønskede hendelser til Forsvarets Alarmsentral (ALS). Dette gjør du ved å ringe følgende telefonnummer (kostnadsfritt):

RING 800 20 113

Alarmsentralen vil
stille deg noen spørsmål om hva hendelsen har gått ut på, skadeomfang, type skade/hendelse etc., samt spørsmål om hvilken avdeling/distrikt du tilhører, og persondata som fødselsdato.

Heimevernet vil med dette oppfordre deg til å rapportere inn observerte og opplevde uønskede hendelser, da dette vil være med på å gjøre tjenesten i Heimevernet sikrere og mindre utsatt for uhell og ulykker.​
Publisert 22. november 2014 20:41. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.