Nordisk samarbeidNordisk samarbeidhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-150176.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2872

Uønskede hendelser

Heimevernet vil at uønskede hendelser, ulykker, skader, nestenulykker, mobbing og trakassering blir rapportert inn slik at det blir registert.
​​​​​​​​​​​​​​​​Har du selv opplevd å bli skadet, opplevd at kolleger bli skadet, observert en nestenulykke, eller registrert et avvik (eks. brudd på regler/bestemmelser/rutiner) og vært usikker på hvordan du kan rapportere dette inn?

Forsvaret anvender et hendelses- og avvikshåndteringssystem hvor alle typer person- og materiellskader, nestenulykker, brudd på regelverk, mobbing og trakasseringssaker kan rapporteres inn. 

Hensikten er å registrere uønskede hendelser på ett sted, og ut i fra de innrapporterte hendelser iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at slike hendelser oppstår på ny​tt.

Du som tjenestegjør i Heimevernets styrkestruktur har full anledning til direkte og på eget initiativ rapportere inn uønskede hendelser. Dette kan du gjøre på følgende måter:  Forsvarets RAPP (se link på høyre side) og Forsvarets Alarmsentral. Dette gjør du ved å ringe følgende telefonnummer (kostnadsfritt). Hvis du ønsker full anonymitet må varsle via Forsvarssjefens internrevisjon: 800 89 666

ALARMTELEFON: 800 20 113
Når du har rapportert en uønsket hendelse vil denne bli behandlet ved din avdeling. Når saken er ferdig behandlet vil du få en tilbakemelding om utfallet. 

Heimevernet vil med dette oppfordre deg til å rapportere inn observerte og opplevde uønskede hendelser, da dette vil være med på å gjøre tjenesten i Heimevernet sikrere.
Publisert 22. november 2014 20:41. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 10. mai 2019 10:26.