Søk Heimevernsungdommen

Dersom du ønsker mer informasjon om HV-ungdommen, kan du kontakte ungdomslederen for den HVU-gruppen som er nærmest der du bor, eller ungdomskonsulenten ved HV-distriktet der du bor.
Du søker opptak i ungdomsheimevernet ved å fylle ut søknadsblankett «Søknad for frivillige» og blanketten «Egenerklæring om helse». I tillegg må du gjennomgå en helseundersøkelse hos lege og få utstedt «militær helseattest».​
 
Disse blankettene kan du få ved å kontakte ungdomslederne eller HV-distriktet, eller du kan laste de ned og skrive ut blankettene fra denne hjemmesiden.

For å bli heimevernsungdom må du være fylt 16 år og ikke være over 21 år. Du må være norsk statsborger, god helse og god vandel. Du kan ikke ha startet eller gjennomført førstegangstjenesten. Du kan søke om opptak fra du fyller 15 ½ år.​
 
Hvis du er yngre enn 18 år må du ha underskrift fra foreldre/verge. Egenerklæringen og Militær helseattest legges i egen konvolutt og merkes «Egenerklæring/helseattest» og legges sammen med søknadsblanketten i konvolutt som leveres til ungdomskonsulenten i ditt distrikt.

Søknadsb​​blankettene fås av ditt lokale distrikt og ungdomskonsulent.

Publisert 19. januar 2015 10:30..