HVNETT_ill_bilder_HV16-PolitiHVNETT_ill_bilder_HV16-Politihttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_HV16-Politi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4476

Lover og regler

Som HV-soldat er det en rekke lover og regler som omhandler din tjeneste for kongeriket. Vi har her samlet disse.
​​​​​​​​​​​​​​Formålet med disse sidene er å gi deg som soldat en størst mulig oversikt og tilgang til regelverket som HV-tjenesten forholder seg til, samt å fremskaffe gode lovkommentarer og linker til ​relevante kilder. 

Det er en rekke regelverk og lover som regulerer det å være i offentlig tjeneste for Norge og soldat i Forsvaret. 

Denne siden skal skal bidra til å øke kunnskapen rundt lovgrunnlaget vi i Heimevernet må forholde oss til i kriser eller krig og skape en større forståelse for -og kunnskap rundt loververk og hjemmelsgrunnlag. 
​​​​​​

 Relaterte sider

 

 

Publisert 1. desember 2014 18:04. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 8. november 2017 10:56.