Heimevernsloven

Dette er den gjeldende loven, selv om den er utdatert iht dagen organisasjon på flere punkter. Vi venter på at Forsvarsdepatementet får behandlet forslag til ny lov.

Dato: LOV-1953-07-17-28 Forsvarsdepartementet
Sist endret: LOV-2013-06-21-82 fra 01.01.2014

Kapitteloversikt:

    Kapitel I. Grunnleggende bestemmelser. (§§ 1 - 8)
    Kapitel II. Tjenesteplikten. (§§ 9 - 23)
    Kapitel III. Forskjellige bestemmelser. (§§ 24 - 31 a)
    Kapitel IV. Straffebestemmelser. (§§ 32 - 34)
    Kapitel V. Ikrafttreden og gjennomføring. (§35)

Last ned Heimevernsloven og forskriften

Lov om Heimevernet [heimevernloven].pdfLov om Heimevernet [heimevernloven].pdf


​​​

Publisert 6. oktober 2014 17:38..