Krigens folkerett

Målet med krigens folkerett er ikke å forby krig, men å lage regler som passer på at krigen ikke fører til unødvendige lidelser. En svært viktig del av reglene for krig er å beskytte de som ikke deltar aktivt i krigen: De sivile.

Last ned Forsvarets manual

Manual i Krigens folkerett.pdf


Reglene for krigføring er i hovedsak delt inn i to grupper. 

1. Haag-konvensjonene lager regler for de stridende. Disse reglene er først og fremst militære.
 
2. Genéve-konvensjonene lager regler for å beskytte ofrene for krigen. Disse reglene er først og fremst humanitære.
 

Interne konflikter

Etter andre verdenskrig har de fleste konflikter vært interne. Det betyr at de foregår mellom ulike parter i samme land, og ikke mellom forskjellige stater. Folkerettslig har dette vært problematisk, fordi konvensjoner og sedvane vanligvis lager regler for hvordan stater skal oppføre seg mot hverandre, og ikke hvordan interne konflikter skal løses.
 
Det ble derfor vedtatt en tilleggsprotokoll til Genévekonvensjonen i 1977. Denne lager regler for interne konflikter.
 
I tillegg mener mange nå at væpnede grupper bør kunne regnes som subjekter i folkeretten. Dette er imidlertid ikke endelig avgjort.
 

Eksempler på regler

  •     Biologiske våpen og noen andre typer våpen er forbudt.
  •     Syke og sårede skal få behandling, selv om de tilhører fienden.
  •     Krigsfanger skal behandles humant.
  •     Sivile skal beskyttes.


Manual i krigens folkerett er en praktisk veiledning

Forsvaret kan bruke den ved planlegging og gjennomføring av operasjoner i væpnet konflikt, og i undervisning.
 
Manualen er ment å gjøre reglene i krigens folkerett mer tilgjengelige for Forsvarets personell og styrke grunnleggende holdninger og kultur knyttet til krigens folkerett på alle nivåer. Dette gjøres ved å samle de mest aktuelle reglene i krigens folkerett på ett sted, og ved å forklare hva reglene innebærer.
 
Selv om manualen vil gi svar på mange av de juridiske problemstillinger som oppstår i militære operasjoner, vil det utvilsomt oppstå situasjoner hvor man ikke finner noe klart svar i manualen.
 
I slike tilfeller skal de som planlegger og leder operasjoner, søke råd hos jurist i Forsvaret.
 
Manualen har til hensikt å reflektere det norske synet på hvordan reglene skal anvendes. Det er likevel viktig å være klar over at endringer i regelverket kan forekomme og at det kan foreligge ytterligere instrukser og direktiver som må tas hensyn til.

​​​

Publisert 6. oktober 2014 17:40.. Sist oppdatert 1. august 2019 10:48.