Vernepliktsloven

Norsk mannlig statsborger er etter utskrivning vernepliktig fra 1. januar i det år han fyller 19 til utgangen av det år han fyller 44.
Verneplikten er totalt 19 måneder. De første 12 månedene brukes normalt opp til  førstegangstjeneste (grunnutdanning), de resterende månedene disponert på øvelser og trening i inntil 7 dager per år til fylte den vernepliktige er 44 år.

Godt over 50% av de som gjennomfører førstegangstjeneste, blir overflyttet til Heimevernet, som fungerer som Forsvarets beredskapsstyrke. Det overføres årlig ca 4500 soldater til tjeneste i Heimevernet.
 

Last ned vernepliktsloven her:

Lov om verneplikt [vernepliktsloven].pdf

​​

Publisert 6. oktober 2014 17:41..