Våpen og tvangsmidler

Instruks for militære vakters bruk av våpen og tvangsmidler i fredstid. Tjenestereglement for Forsvaret (TFF) 563C.
AVSNITT C:
Instruks for militære vakters bruk av våpen og tvangsmidler i fredstid.
(Fastsatt av Forsvarssjefen med hjemmel i Politireglementet for Forsvaret, pkt. 2.)

Kapittel 1: Generelle bestemmelser
Kapittel 2: Bruk av våpen
Kapittel 3: Ordensmessig og straffeprossuelle tvangsmidler mv.
Kapittel 4: Sikringstiltak

Last ned tjenestereglementet

TFF-562 (Tjenestereglement for Forsvaret).pdf

​​​
Publisert 6. oktober 2014 17:40..