NRK filmer Innsatsstyrke Derby på Akershus festningNRK filmer Innsatsstyrke Derby på Akershus festninghttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_media_150916_SylteFoto_HV_LR70_328.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3842
HV møter pressenHV møter pressenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_pressen.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3726

Tips i møte med pressen

Under militære operasjoner og øvelser vil det alltid være presse og fotografer som dekker det som skjer.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Intensjon
* HV praktiserer en åpen mediapolicy med et aktivt forhold til media.
* HV ønsker å være synlig, så snakk med pressen, men uttal deg kun om ditt eget fagfelt.

Dette kan du snakke med pressen om:
– Det faktiske og åpenbare (det alle ser i den aktuelle situasjonen). 

For eksempel: Har en bombe gått av, fortell det du ser om ulykken. Er det 3 stk som er lagt i bakken, så fortell at det er tre som er lagt i håndjern. State the obvious! Ergo: Uttal deg om faktiske forhold på ditt nivå, uten å hengi deg til spekulasjoner.

– Vi er trent for å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner
– Forklar gjerne hva Heimevernets fire hovedoppdrag er
– Når du lar deg intervjue SKAL du oppgi ditt fulle navn. 


HUSK

Media representerer også det norske folk og vårt samfunn. Uvennlig opptreden og manglende respekt for pressen vil gi negative oppslag om deg, avdelingen, Heimevernet og Forsvaret.

I det offentlige rom kan hvem som helst ta bilde av deg som soldat. Men du kan forsikre deg at du fremstår korrekt, få greie på hvem det er som tar bildene og rapportere dette internt.

Utdypende spørsmål fra pressen må tas med overordnede, vær hjelpsom om situasjonen tillater det.

I det offentlige rom kan hvem som helst ta bilde av deg som soldat. Men du kan forsikre deg om at du fremstår korrekt og få greie på hvem som tar bildene og rapportere dette.​

TIPS I KONTAKT MED MEDIA

– Vær vennlig, ærlig og vær deg selv. 

– Kan du ikke svare, forklar hvorfor, henvis til noen som kan svare, om mulig.

– Gi ikke uoffisielle uttalelser til media. Ikke si «ingen kommentar», men henvis heller til presse og informasjonsoffiser så pressen kan få best mulig faktainformasjon fra oss.

– Hvis du oppdager en reporter som bryter sikkerhetsinstruks, skal du prøve å begrense skaden. Få navn og organisasjon på reporteren men beslaglegg ikke film, utstyr eller lignende.​​


Alle våre HV-distrikter har også egne presse og informasjonsoffiserer (PIO) som kan bistå med ytterligere informasjon.

Publisert 22. november 2014 20:47. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 14. mai 2019 09:30.