HVNETT_ill_bilder_sylte-154916HVNETT_ill_bilder_sylte-154916http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-154916.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4471

Årlig våpenrekvittering

Hovedregelen er at alt personell i Forsvaret som har utlevert personlig våpen skal re-kvittere for våpenet hvert år.

​​For personell i Heimevernets områdestruktur er det gitt unntak slik at våpenet skal re-kvitteres minimum en gang på 24 måneder (Siste frist 30/11 gjeldende år). Dersom avdelingen trener hvert år, skal også rekvittering innhentes hvert år. Våpen som ikke re-kvitteres vil bli inndratt. Ved overføring av personell mellom to distrikt skal våpen innleveres før overføring.

Normalt gjennomføres re-kvittering under årets trening. Områdesjef eller de(n) han peker ut skal kontrollere at den enkelte fysisk fremviser våpen med samme våpennummer som står på re-kvitteringsskjemaet. 

Det er et krav at personell som søker fritak/utsettelse for årlig trening skal møte opp personlig hos områdesjef og fremvise våpen for kontroll og re-kvittering for å få søknaden behandlet. Fritak/utsettelse vil ikke bli gitt før re-kvittering er gjennomført. Det er gitt åpning for at fremvisning av våpen kan gjøres via SKYPE eller tilsvarende løsning. Forutsetningen er at våpennummeret er lesbart.

Områdesjef skal siste treningsdag overlevere samtlige re-kvitteringer for sin avdeling til distriktet ved G-4 seksjonen. Samtidig skal områdesjef orientere distriktet ved G-4 seksjonen om plan for utbedring dersom det fremdeles skulle være mangler/avvik. Områdesjef har 14 dager etter endt trening til å lukke evt avvik og mangler. Dersom ikke områdets tiltak fører fram, skal en detaljert logg over hvem/hva/hvor/når fremlegges, slik at Distriktet kan engasjere militærpolitiet til å forfølge den enkelte soldats manglende rekvittering.​

Bestemmelser for oppbevaring av våpen, utstyr og materiell​

  • Våpenet skal oppbevares sikkert, todelt, i bolig (ikke garasje, bil, fellesboder eller ubebodde fritidshus/hytter). Vital del skal tas ut av våpenet og oppbevares sikkert, tørt, og adskilt fra resten av våpenet.
  • Tennstempel m/fjær skal leveres inn etter årets trening eller annen aktivitet.
  • Våpen, utstyr og materiell skal ikke forlates uten tilsyn/vakthold.
  • Alt utlevert utstyr og våpen skal medbringes til øvelser/årlig trening for kontroll, samt ved beredskapsheving. 
  • Utstyr skal være vedlikeholdt. Våpen skal være pusset og innsatt med våpenolje.
  • Tap av våpen skal meldes umiddelbart til distriktet og til politiet (tlf 02800).
  • ​Ta alltid vare på dokumentasjon (innleveringsseddel) ved innlevering av våpen, permanent eller midlertidig.


Publisert 5. mars 2014 15:23. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 5. desember 2017 10:08.