HVNETT AD Mockup 2014HVNETT AD Mockup 2014http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_AD_Mockup2014.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3727

Tips til sosiale medier

Ja, du kan som soldat bruke sosiale medier. Denne siden gir deg en veiledning og noen tips.
​​​​​​​​​​​​​​​​Mange av dere er stolte av å være soldater og fremstår i uniform og er representanter for Heimevernet i s​​​​​​​​​osiale medier.

Dette gir unike muligheter som åpenhet, deltagelse, dialog, felleskap, relasjons -og omdømmebygging, rekruttering og PR for Heimevernet.

Men:
Det vil alltid være fremmede aktører som er interessert i Forsvarets virksomhet. Ikke gjør jobben lettere for dem! 

I tillegg er det viktig å være bevisst at du assosieres med Forsvaret med alt det innebærer så lenge du opptrer i sosiale medier med uniform og/eller tilkjennegir din tjeneste. 


Husk på ​​

 • Tenk gjennom signaleffekten 
  Som soldat i sosiale medier representerer du Forsvaret på lik linje med å bruke uniform på gaten. Din oppførsel vil assosieres med Forsvaret.
 • Tenk gjennom konsekvensene 
  Det er viktig å være bevisst at det som publiseres, blir lagret for alltid og kan senere bli brukt av andre. 
 • Har du sterke meninger?
  Som representant for Forsvaret er ikke alltid et kommentarfelt det beste stedet å ytre disse.
 • Konflikter, misnøye eller problemer 
  De løses ikke via sosiale medier eller nettforum, men i egen organisasjon og tillitsmannsapparat.


Pass på 

 • ​​Utvis forsiktighet ved publisering av foto og film: 
  Bilder sier mer enn 1000 ord. Hvilken info ligger i bilde? Ta eventuelt kontakt med din sjef og/eller sikkerhetsoffiser (G-2/S-2/N-2) for råd og godkjenning før publisering. 
 • Personvern: Vær nøye med at personene på film eller foto har gitt sitt samtykke til publiseringen. (Dette selv om alle kan ta bilder av norske soldater på offentlig sted, se også «Tips i møte med pressen»​)
 • Følgende er ikke tillatt å dele: Informasjon om operasjoner, graderte kapasiteter, taktikker og klartider.
 • Sikkerhetsloven: Det er ikke tillatt å kommunisere om informasjon som er/kan tenkes å være sikkerhetsgradert jf. sikkerhetsloven, kapittel 4, §11.

Heimevernet ønsker åpenhet og at du er en god ambassadør.
Ta med deg vårt motto «overalt – alltid» også inn i den digitale verden!​

Til slutt

 • Profiler i sosiale medier og domener:
  ​Det er
  ikke tillatt å opprette profiler i sosiale medier eller domener som representerer avdelinger/virksomhet i Heimevernet eller Forsvaret uten samtykke fra sjef digitale medier i Heimevernets kommunikasjonsseksjon og Forsvarets mediesenter (FMS).​
 • Vi skal ikke fremstå med tildekte ansikter da slike bilder kan gi uheldige assosiasjoner.​ Merk at HV ikke er en skjermet avdeling.
 • Venneforespørsler fra ukjente vil mange av dere som er synlige soldater i sosiale medier få, dette kan rapporteres til G-2 ved distriktet.
 • Om du blir oppmerksom kritikkverdige forhold i sosiale medier, herunder brudd på operasjonssikkerhet, informasjonssikkerhet eller annet, meld fra til G-2 sikkerhetsoffiser og/eller sikkerhetsinspektøren i Heimevernsstaben.


Ved krise/krig/operasjoner er det kommunikasjonsseksjonen (eller den/de som seksjonen gir myndighet) som styrer kommunikasjonen, også i sosiale medier.

​​

Publisert 22. november 2014 20:46. av Alexander Sylte, sjef digitale medier. Sist oppdatert 25. mars 2020 10:43.