HVBS skimarsjHVBS skimarsjhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_HVBS_skimarsj-020.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3925

Tjenestetillegg og lønn

Her får du en oversikt over tjenestetillegg og avlønning under tjenesten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Spørsmål som gjelder lønn/godtgjøring/reiseregninger for personell som har vært inne til årlig trening eller kurs skal stilles til: 

Kontaktsenteret: fpvs.kontakt@mil.no eller ringe telefon 03003 på hverdager kl 0800 – 1500, innvalg 2

Om du må ettersende dokumentasjon i forbindelse med avlønning (dokumentasjon for barn, bidrag, sivil status, lønn fra arbeidsgiver, ikke HTA) må du sende dokumentene sammen med dette skjemaet til​: 

PLA, Postboks 800 postmottak, 2617 Lillehammer​​​​​​ 

Om du vil se tillegg og lønsoversikt gå inn på disse sidene

MERKNAD 
Forsvaret utbetaler ikke feriepenger eller trekker pensjonspoeng for avlønning i forbindelse med tjenesten i Heimevernet.

Publisert 27. januar 2015 12:06. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 20. november 2018 13:50.