hv_932_vellykketberedskapsthv_932_vellykketberedskapsthttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=464/media/PubImages/Beredskapstest_bergen.jpg

Vellykket beredskapstest

Distriktssjef i Bergenhus heimevernsdistrikt 09, Ingvar Seland sier han er svært godt fornøyd med resultatet etter en uvarslet beredskapstest i forrige uke.

Tidlig tirsdag morgen gikk alarmen. Fire områdestaber og fire tropper i HV-09 ble uten forvarsel kalt inn via SMS varslingssystemet. Slike tester gjennomføres jevnlig på vegne av sjef HV der målet er å teste heimevernsdistriktenes evne til å håndtere uventede situasjoner, reaksjonsevne og selvoppsettingsevne på kort varsel. Beredskapstester gir også en god pekepinn på landets militære beredskap.

KOMMUNIKASJON

Denne morgenen innebar varslingen at rundt 500 menn og kvinner i bergensområde måtte avbryte møter på jobben og praktisk talt slippe det de hadde i hendene for å møte på Bergenhus festning med alt de har av militært utstyr.

- Da alarmen gikk satte distriktsstaben umiddelbart stab og ledet operasjonen på meget god måte. Gjennomføringen var preget av ro, kontroll og god kommunikasjon, sier Even Sandland i Heimevernsstaben. De første soldatene ankom kort tid etter at varslingen ble sendt ut og etter noe tid var over halvparten møtt.

- Erfaringen er at folk møter når de blir kalt på, sier Sandland.

- Denne gangen ønsket vi også å teste Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sin evne til å levere på oppsetningsstedet. De lykkes i å levere det de skulle innenfor fristen, sier han.

SATT PÅ PRØVE

Også distriktssjef i Bergenhus heimevernsdistrikt 09, Ingvar Seland er godt fornøyd med testen.

- Vi setter pris på å bli satt på prøve. Det gir meg som sjef, men også staben en nyttig og nødvendig status på hvor står. Dette er viktig med tanke på læring og videreutvikling, sier Seland.

- Staben og involverte områdesjefer var gjennomgående veldig positive til tirsdagens test - alle ser nytteverdien og læringseffekten av det å bli blottstilt. Selvsagt er det alltid momenter vi kan bli bedre på, men Bergenhus er på riktig kurs, sier han. 


Publisert 24. oktober 2017 09:23. av Stein Cato Nybakken. Sist oppdatert 24. oktober 2017 09:25.