hv_941_viønskeråhørefradeghv_941_viønskeråhørefradeghttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=521/media/PubImages/FH3B8976.jpg

Ny mulighet til å svare

Vi minner om informasjonsundersøkelsen som er sendt ut til mannskaper og befal i HV. Her ønsker vi tilbakemeldinger fra deg om hvor fornøyd du er informasjonen du får fra oss. I dag gir vi de som ikke har svart en ny sjanse.

I dag går det ut en påminnelse til alle som ennå ikke har svart på informasjonsundersøkelsen som er et samarbeid mellom Kommunikasjonsenheten i HV og Forsvarets mediesenter. Vi håper du har 10 minutter til overs for å svare på noen spørsmål om hvor fornøyd du er med informasjonen fra Heimevernet. 

Eposten som kommer fra avsender: forsvarets.mediesenter@euro.confirmit.com, kan trygt besvares.

BAKGRUNN

- Vi gjennomfører denne undersøkelsen for å kartlegge informasjonsbehovet i egen organisasjon. Svarene fra denne undersøkelsen blir et viktig styringsverktøy fremover, sier kommunikasjonssjef i HV, oberstløytnant Ola Christensen. 

- For oss som jobber med kommunikasjon i Heimevernet er tilbakemeldinger fra hele organisasjonen avgjørende for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb. Heimevernet har i dag mange publiseringskanaler på nett og papir, men for å få satt rett kompasskurs trenger vi tilbakemeldinger fra brukerne, sier han.

 

 

hv_941_viønskeråhørefradeghv_941_viønskeråhørefradeghttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=520/media/PubImages/90_Øhovedstad17_Brohaugfoto.jpg


HV-BLADET

Da HV gjennomførte en leserundersøkelse på HV-bladet i 2016, svarte tre av fire at de leser deler eller mange av artiklene. 60 prosent oppga at bladet var en viktig kilde til informasjon om Heimevernet, men det som overrasket mest var nok at over halvparten av de spurte svarte at de ønsket å motta HV-bladet på papir.

- I en tid der mange lener seg mot sosiale medier når de søker etter informasjon, er det interessant å registrere at mange fremdeles foretrekker papir, men dette er i endring. Imidlertid må vi som jobber med kommunikasjon være der mannskapene er. Vi vet at mange er på Facebook, Instagram og Snapchat. Derfor blir svarene i denne undersøkelsen langt på veg bestemmende for vår informasjonsstrategi fremover, sier Christensen.

Publisert 12. januar 2018 14:23. av Stein Cato Nybakken. Sist oppdatert 2. mars 2018 14:00.