Berg (2001): Norsk forsvarshistorie 2: 1814–1905

Bindet tar for seg det norske forsvaret i perioden 1814–1905, da Norge var i union med Sverige.

Norsk forsvarshistorie

bind 2: Profesjon – union – nasjon

Forfatter: Roald Berg
Utgitt:
2001
Antall sider: 344
ISBN 9788251406192

Foran unionsoppløsningen i 1905 ble Forsvaret rustet kraftig opp. Forsvaret bidro vesentlig til nasjonsbyggingen og til moderniseringen av landet. Det mer profesjonaliserte offiserskorpset var også med å forme den nasjonale identiteten.
Norsk forsvarshistorie bind 1–5

Utgiver: Eide forlag
Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen.

Publisert 10. april 2001 16:09.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.