Bjerga (2002): Enhet som våpen

Boken forteller historien om hvordan den nordnorske forsvarsledelsen ble bygd opp fra en håndfull personer i 1948 til et enhetlig kraftsentrum i landsdelen etter 1971.

Enhet som våpen. Øverstkommanderende i Nord-Norge 1948–2002
Forfatter: Kjell Inge Bjerga
Utgiver: Bergen: Eide
Utgitt: 2002
ISBN 82-514-0573-4

Våren 1948 utpekte Norge en øverstkommanderende for Nord-Norge som skulle tre frem hvis det ble krig. Året etter ble kontreadmiral Thore Horve utnevnt som fast øverstkommanderende i landsdelen. Dette signaliserte at regjeringen tok utfordringene i nordområdene på alvor. Det markerte også starten på oppbyggingen av en enhetlig forsvarsledelse i Nord-Norge. Etter hvert fikk stormaktene øynene opp for landsdelens geostrategiske betydning, og resultatet var en felles norsk-alliert opprusting. 

Høsten 1971 ble Forsvarskommando Nord-Norge etablert som felles militært hovedkvarter for Nord-Norge under ledelse av øverstkommanderende. Hovedkvarteret ble i hemmelighet plassert dypt inne i fjellet på Reitan ved Bodø. Etter hvert arbeidet omlag 400 mennesker på Reitan. Frem til 2001 opparbeidet den nordnorske forsvarsledelsen seg en unik posisjon i landsdelens sivile samfunn. Viktigst var likevel Reitans stilling i det nasjonale forsvaret, i alliansesamarbeidet og i forhold til russerne. En av Reitans kjernefunksjoner ble illustrert under redningsoperasjonen etter Kursk-tragedien sensommeren 2000. Året etter vedtok Stortinget at Reitan skulle prioriteres som nasjonalt krisehåndteringssenter for nordområdene. 

Enhet som våpen bygger på studier av strengt hemmelige arkiver. Boken fokuserer på sterke regionale konflikter under oppbyggingen, samt spenninger mellom forsvarsgrenene og i forhold til Nato. Vi får også et spennende innblikk i Reitans plass i den kalde krigens atomstrategi.


 

Publisert 10. januar 2002 18:00.. Sist oppdatert 27. juli 2015 10:40.