Engdal (2006): Norsk marinehistorisk atlas

Bokens nærmere 300 sider inneholder kartskisser med forklarende tekst, andre illustrasjoner og fotografier og går gjennom over tusen år av vår historie.

Tittel: Norsk marinehistorisk atlas
Forfatter: Odd G. Engdal
Utgiver: Bergen, Vigmostad og Bjørke
Utgitt: 2006
ISBN: 82-419-0454-1

Norge er nær knyttet til havet, både som inntektskilde og transportvei, men farvannene utenfor Norge har også vært av betydning for de nord-europeiske stormaktene. Dermed er konflikter med andre sjømakter en del av vår historie. Noen av konfliktene har fått en fredelig løsning, mens andre har ført til krigshandlinger. Norsk marinehistorisk atlas presenterer et utvalg av vår sjøkrigshistorie og andre maritime forhold.

Atlaset er bygget opp av 11 kapitler som illustrerer krigshandlinger ved hjelp av kartskisser. I alt er rundt 60 krigshandlinger eller andre sjømilitære forhold fra vikingtiden og fram til i dag behandlet.

Forfatteren

Odd G. Engdal (f. 1945) har bakgrunn som vernepliktig offiser i feltartilleriet. Han var fra 1973–1998 bildearkivar ved Forsvarsmuseet og arbeidet flere år ved Institutt for forsvarsstudier. Engdal har vært bilderedaktør for en rekke historiske bøker og publikasjoner, blant annet de to første bindene av Norsk utenrikspolitikks historie og fembindsverket Norsk forsvarshistorie.

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Middelalderen til reformasjonen i 1537.
Kapittel 2: Fra reformasjonen til den store nordiske krig.
Kapittel 3: Den store nordiske krig 1700, 1709–1720.
Kapittel 4: Krigsårene 1801 og 1807–1814.
Kapittel 5: Sjømilitær virksomhet 1814–1905.
Kapittel 6: Første verdenskrig 1914–1918.
Kapittel 7: Mellomkrigstiden 1918–1939.
Kapittel 8: Krigen i Norge 1940.
Kapittel 9: Marinen og utefronten 1940–1945.
Kapittel 10: Den kalde krigen 1945–1990.
Kapittel 11: Norsk sjømilitær virksomhet og organisasjon etter 1990.

Publisert 4. januar 2006 16:14.. Sist oppdatert 27. juli 2015 14:06.