Ersland&Holm (2000): Norsk forsvarshistorie 1: 900-1814

Det første bindet av Norsk forsvarshistorie tar for seg perioden fra rikssamlingen omkring år 900 og frem til 1814.

Norsk forsvarshistorie

bind 1: Krigsmakt og kongemakt 900–1814

Forfattere: Geir Atle Ersland og Terje Harald Holm
Utgitt: 2000
Antall sider: 334
ISBN 9788251405584

Det første bindet av Norsk forsvarshistorie tar for seg perioden fra rikssamlingen omkring år 900 og frem til 1814. Hovedperspektivene i fremstillingen spenne fra militærmaktens sentrale rolle i fremveksten av den norske middelalderstaten, via utvikling av leidangen og hirden, til etableringen av en norsk hær under krigene på 1600-tallet. Militære forhold dominerte statens virksomhet under det meste av unionstiden med Danmark. Med litteraturliste og register.


 

Norsk forsvarshistorie bind 1–5

Utgiver: Eide forlag
Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen.


 

Publisert 10. april 2000 16:08.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:05.