Godø: Forsvarspolitikk 1885-1985

FS 1/1989
Forsvarets ledelse fra union til allianse. I denne studien gir Reidar Godø en kronologisk oversikt over utviklingen i både den sivile og militære ledelse, såvel som sitt personlige syn på den forsvarspolitikk som er blitt ført

​​Forsvarsstudier nr. 1/1989
Tittel: Forsvarets ledelse fra union til allianse. En fremstilling av norsk forsvarspolitikk 1885-1985.
Forfatter: Reidar Godø
Antall sider: 147

Last ned "Forsvarspolitikk 1885-1985​"


I 1885 - for vel hundre år siden - fikk Norge som ett av de første land i verden et eget Forsvarsdepartement som omfattet begge forsvarsgrener. Pensjonert viseadmiral Reidar Godø har tjenestegjort i Forsvaret i nær halvparten av denne tiden. 

I denne studien gir han en kronologisk oversikt over utviklingen i både den sivile og militære ledelse, såvel som sitt personlige syn på den forsvarspolitikk som er blitt ført. I disse hundre år har Norge hatt 43 forsvarsministre med en gjennomsnittlig funksjonstid på to år. I tiden frem til 1918 dominerte yrkesoffiserer i stillingen; etter første verdenskrig har bare to yrkesoffiserer bekledt embetet. Godø ser dette i sammenheng med polariseringen i det politiske liv i mellomkrigstiden, der forsvarspolitikken ble ett av de store stridsspørsmål.

Reidar Godø var generalinspektør fra Kystartilleriet fra 1967, viseadmiral og stabssjef for Forsvarets overkommando fra 1972, sjef for Militærmisjonen i Bryssel og norsk representant i NATOs Militærkomité 1976-1980.

Publisert 1. januar 1989 10:13.. Sist oppdatert 3. august 2017 16:03.