Wicken (red.): Den norske garnisonsbyen

FS 1/1991
Ingen steder oppleves Forsvarets eksistens så konkret som i garnisonsbyene og tettsteder med større militære anlegg.

​Forsvarsstudier nr. 1/1991 
Tittel: Den norske garnisonsbyen 
Forfatter: Olav Wicken (red.)
Antall sider: 144

Last ned "Den norske garnisonsbyen​"

Ingen steder oppleves Forsvarets eksistens så konkret som i garnisonsbyene og tettsteder med større militære anlegg.

I disse lokalsamfunnene har Forsvaret gjennom historien vært med på å forme arkitektur, økonomi, politikk og kultur i vid forstand. I denne studien presenterer faghistorikere erfaringer fra norsk historie om forholdet mellom Forsvaret og det sivile samfunn fra 1700-tallet frem til vår egen tid.

Publisert 1. januar 1991 09:31.. Sist oppdatert 1. august 2017 11:09.