Høiback: Angrepet på Vallø

FS 1/1996
Bombeoffensivens epilog i Europa​​​
I denne studien plasseres bombingen i skjæringspunktet mellom lokalhistorie og militærhistorie.

​​​Forsvarsstudier nr. 1/1996
Tittel: Angrepet på Vallø. Bombeoffensivens epilog i Europa
Forfatter: Harald Høiback
Antall sider: 58

Last ned "Angrepet på Vallø​" 


Den 25. april 1945 sluttet den Røde Armé ringen rundt Berlin, og deres 5. gardearmé møtte amerikanernes 1. armé ved Torgau. Samme kveld ble det lille stedet Vallø utenfør Tønsberg lagt i grus av britiske bombefly. Flyene fra Royal Air Force's 5. bombegruppe kom for å ødelegge raffineriet på stedet, til tross for at sentrale norske hjemmefrontsmenn ved gjentatte anledninger hadde rapportert til London at det ikke fantes noe på Vallø av militær interesse. 53 sivile nordmenn omkom i angrepet.

I denne studien plasseres bombingen i skjæringspunktet mellom lokalhistorie og militærhistorie. Gjennom arkivsøk i Norge og England, og gjennom intervjuer av nordmenn som sto nær hendelsen har forfatteren søkt å finne svaret på hvorfor Vallø ble bombet i krigens ellevte time.​

Harald Høiback er løytnant i Luftforsvaret, og er for tiden kontroll- og varslingsoffiser ved Luftforsvarets stasjon Sørreisa. Denne studien er bygd på hans hovedoppgave ved Luftkrigsskolens 2. avdeling.

Publisert 1. januar 1996 13:33.. Sist oppdatert 3. august 2017 15:58.