Rotihaug: Sambandet Norge - Sovjetunionen 1945-70

FS 1/2000
"For fred og vennskap mellom folkene"
Denne studien gir eit innblikk i aktiviteten og utviklinga til Sambandet i perioden frå 1945 og fram til slutten av sekstitalet, Studien undersøker også grunnlaget for POT og norske styresmakter sitt trusselbilete av Sambandet.
​​Forsvarsstudier nr. 1/2000

Tittel: "For fred og vennskap mellom folkene". Sambandet Norge - Sovjetunionen 1945-70
Forfatter: Ingunn Rotihaug
Antall sider: 165

Last ned "Sambandet Norge - Sovjetunionen 1945-70​"


Sambandet Norge-Sovjetunionen var eit kontroversielt og omstridd innslag i norsk politikk og samfunnsliv under den kalde krigen. Politiets overvåkingstjeneste (POT) og norske styresmakter knytte organisasjonen tett opp mot sovjetisk etterretningstjeneste og rekna han for å vere eit instrument for sovjetisk utanrikspolitikk. Sambandet sjølv hevda at målet med arbeidet var å betre forholdet mellom det norske og det sovjetiske folket gjennom informasjon, kulturell utveksling og direkte kontakt. «For fred og vennskap mellom folkene» var eitt av slagorda til organisasjonen. Denne studien gir eit innblikk i aktiviteten og utviklinga til Sambandet i perioden frå 1945 og fram til slutten av sekstitalet, Studien undersøker også grunnlaget for POT og norske styresmakter sitt trusselbilete av Sambandet.

Ingunn Rotihaug er cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Denne studien bygger på hennes hovedoppgave i historie.

Publisert 1. januar 2000 10:00.. Sist oppdatert 1. august 2017 15:54.