Ydstebø​: Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920

FS 1/2001
Denne studien har til hensikt å vurdere den norske militære ledelse med vekt på generalstaben, og
forsvarsplanleggingen for Nord-Norge fram til de første årene etter første verdenskrig. Studien vil sammenligne den militære planleggingen med den rolle Forsvaret er tildelt av historikerne i nasjonsbyggings- og konsolideringsperspektivet i Nord-Norge.
​​​Forsvarsstudier nr. 1/2001
Tittel: Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920
Forfatter: Palle Ydstebø
Antall sider: 140


Last ned "Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge 1880-1920"

Byggingen av Ofotbanen (1898-1902) åpnet muligheter for en jernbaneforbindelse fra St. Petersburg til en god havn ved Nord-Atlanteren. Utsiktene til en slik endring av regionens geostrategiske betydning fikk generalstaben til å anbefale en omfattende militær utbygging i området. Sjø- og landmilitære fagstaber trakk den felles slutning at primærtrusselen var et kombinert russisk angrep over sjøen og over land. Mens en invasjon over land ville gi tilstrekkelig varslingstid til å overføre styrker fra andre deler av landet, kunne en sjøveis invasjon komme overraskende. De fagmilitære stabene anbefalte derfor å la marinestyrker og kystartilleri utgjøre tyngde- punktet i det stående forsvaret. Det maritime forsvaret ble imidlertid ikke bygget ut i tråd med anbefalingene. Nord-Norge var en utkant som hadde liten betydning under og etter unionskrisen. Samtidig bidro økende fagmilitær uenighet og reduserte forsvarsbudsjetter til å utsette en slik utbygging. Hærens rolle i Nord-Norge ble snarere å bidra til nasjonal konsolidering.

Palle Ydstebø er major i Hæren og tjenestegjør ved Forsvarets overkommando/Hærstaben. Han har tidligere tjenestegjort som kompanisjef i Ingeniørbataljonen/Brigaden i Nord-Norge og som nestkommanderende i lngeniørbataljonen/6. Divisjon. Denne studien er basert på hans hovedoppgave i historie ved Universitet i Tromsø høsten 2000.

Publisert 1. januar 2001 09:44.. Sist oppdatert 1. august 2017 11:09.