Holtsmark: Høyt spill. Svalbard -spørsmålet 1944-47

FS 1/2004
Denne studien gir den første samlede oversikt over den såkalte “Svalbard-sakens” utvikling på norsk og sovjetisk side.

​Forsvarsstudier nr. 1/2004
Tittel: Høyt spill. Svalbard -spørsmålet 1944-47
Forfatter: Sven G. Holtsmark
Antall sider: 17

Last ned "Høyt spill"


Under et møte med utenriksminister Trygve Lie i november 1944, la den sovjetiske utenrikskommissæren Vjatsjeslav M. Molotov frem et dramatisk krav: Spitsbergen skulle styres som et sovjetisk-norsk “kondominium”, mens Bjørnøya skulle overføres sovjetisk suverenitet. Forhandlingene som fulgte munnet ut i et norsk forslag av 9. april 1945 om at forsvaret av Svalbard skulle være et “fellesanliggende” mellom Norge og USSR. Forslaget ble aldri satt ut i livet, og i februar 1947 avviste Stortinget videre forhandlinger på et slikt grunnlag. 

Sven G. Holtsmark er forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hans spesialområde er moderne russisk og øst-europeisk historie. Holtsmark har publisert en rekke arbeider med særlig vekt på forholdet mellom Sovjetunionen og de nordiske stater.

Publisert 1. januar 2004 09:18.. Sist oppdatert 3. august 2017 15:58.