Njølstad: Cuba-krisen 1962

​FS 2/1993
Denne studien redegjør for det vell av ny viten som i de siste år er fremkommet fra amerikanske, russiske og kubanske kilder om Cuba-krisens bakgrunn, forløp og løsning.
​Forsvarsstudier nr. 2/1993

Tittel: Cuba-krisen 1962
Forfatter: Olav Njølstad
Antall sider: 128

Last ned "Cuba-krisen 1962​"

 
Cuba-krisen i oktober 1962 vil med sannsynlighet bli stående som den mest dramatiske enkeltstående hendelse under den kalde krigen, i hvert fall om vi bruker faren for en kjernefysisk storkrig mellom Øst og Vest som målestokk. De tretten dagene i Oktober 1962 rammet på sett og vis hele den kalde krigens konfliktstoff i fortettet form. Det er derfor ingen tilfeldighet at Cuba-krisen fortsatt er gjenstand for stor oppmerksomhet blant forskere med interesse for utenriks-politiske og militær-strategiske spørsmål.

Denne studien redegjør for det vell av ny viten som i de siste år er fremkommet fra amerikanske, russiske og kubanske kilder om Cuba-krisens bakgrunn, forløp og løsning. Bildet som avtegner seg er at krisen var farligere enn det i ettertid har vært populært å tro. Samtidig var de to statslederne mer kompromissvillige og den politiske og militære beslutningsprosessen på begge sider preget av større rasjonalitet enn mange etterpåkloke kritikere har hevdet.

Publisert 1. februar 1993 15:13.. Sist oppdatert 1. august 2017 16:09.